To Home

Київське Математичне
 
Товариство

Kyïv Mathematical Society

English version
 
Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

Про київських математиків та математиків з Києва

Єрмаков Василь Петрович


Єрмаков Василь Петрович народився у 1845 р. Закінчив курс університету Святого Володимира у Києві.

У 1870 р. відкрив нову ознаку збіжності нескінченних рядів, яка переважає всі інші ознаки своєю чутливістю. Ця робота опублікована в статтях: «Загальна теорія збіжності рядів» («Математический Сборник» 1870 р. і «Bullet. des sciences mathem. et astronom.», 2 серія, т. III), «Нова ознака збіжності і розбіжності нескінченних знакозмінних рядів» («Университетские известия университета святого Владимира» за 1872 р.).

У 1873 р. надрукував магістерську дисертацію «Загальна теорія інтегрування лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків з частинними похідними та інше». Ступінь доктора отримав за дисертацію «Інтегрування диференціальних рівнянь механіки».

Був професором Київського університету на кафедрі чистої математики, членом-кореспондентом Академії наук, заступником голови Київського фізико-математичного товариства.

Інші головні його праці: «Теорія подвійно-періодичних функцій» (1881); «Заміна змінних як засіб пошуку інтегруючого множника» («Сообщения Харьковского математического общества», 1881); «Варіаційне числення у новому викладі» («Математический Сборник», т. XVI, 1891); «Розклад функції, що має дві особливі точки, в ряд» («Математический Сборник», XVI, 1892); «Наближені обчислення» (Київ, 1905) і ще кілька статей, зокрема з диференціальних рівнянь та теорії функцій у журналах «Киевские Университетские известия», «Сообщения Харьковского математического общества», «Enseign. Mathematique» та інших.

Видавав «Журнал элементарной математики».

Помер у 1922 році.


За матеріалами - РУССКОГО БИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Ermakov Systems

Athough named after a Ukrainian mathematician of the nineteenth century who persued some of Lie's ideas for ordinary differential equations using classical geometry, these systems have become important only during the last twenty years. Initially concieved as a way of creating an integral for the time dependent harmonic oscillator, the first fully Ermakov system was written down by Ray and Reid. It is a pair of time-dependent harmonic oscillators with homogeneous nonlinearity of degree -3 with (at least) one invariant, the Lewis-Ray-Reid invariant, I. Such systems have application in many fields including shallow water wave theory, nonlinear optics and elastic media.

The work in the references cited below concerns questions of linearization, generalization and classification.

  1. Athorne, C., Projective lifts and generalized Bernoulli and Ermakov systems, J. Math. Analysis and its Applications 223 (1999) 552-563, MathSciNet Review
  2. Govinder, K.S.; Athorne, C. and Leach, P.G.L., The algebraic structure of generalized Ermakov systems in three dimensions, J. Phys. A26 (1993) 4035-4046, MathSciNet Review
  3. Athorne, C. Stability and periodicity in coupled Pinney equations, J. Diff. Equ. 100 (1992) 82-94.MathSciNet Review
  4. Athorne, C. On generalized Ermakov systems, Phys. Lett. A 159 (1991) 375-378,MathSciNet Review
  5. Athorne, C., Polyhedral Ermakov systems, Phys. Lett. A 151 (1990) 407-411. MathSciNet Review
  6. Athorne, C. Rational Ermakov systems of Fuchsian type, J. Phys. A 24 (1991) 945-961, MathSciNet Review
  7. Athorne, C, Kepler-Ermakov problems, J. Phys. A 24 (1991) L1385-1389, MathSciNet Review
  8. Athorne, C. On a subclass of Ince equations, J. Phys. A 23 (1990) L137-139, MathSciNet Review
  9. Athorne,C; Rogers, C., Ramgulam, U. and Osbaldestin, A. On linearization of the Ermakov system, Phys. Lett. A 143 (1990) 207-212,MathSciNet Review

Копія зі сторінки   Dr Chris Athorne