Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

Пфейффер Георгій Васильович

Georgii Pfeiffer
 
1872 - 1946

Г.В. Пфейффер – один з перших дійсних членів АН України (з 1920 р.) та професорів Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, засновник кафедри диференціальних рівнянь.

Георгій Васильович (Георг Фердинанд Августович-Вильгельмович) Пфейффер  народився 11 (24 жовтня) 1872 р. в с. Сокиренці Прилуцького повіту Полтавської губернії (Чернігівська обл.) в сім’ї фахівця-садівника. Середню освіту отримав в Прилуцькій гімназії, вищу – в Київському університеті св. Володимира.Закінчив фізико-математичний факультет Київського університету у 1896 році. Педагогічну діяльність розпочав спочатку у київських гімназіях. Читав лекції також в Київському політехнічному інституті (1899 – 1909 рр.), на Вищих жіночих курсах (з 1909 р. до їх закриття)., а в 1900 році обійняв посаду приват-доцента Київського університету.

Докторську дисертацію, присвячену проблемам теорії алгебричних поверхонь, захистив у 1911 році. З 1914 року основним об’єктом його наукового пошуку стають диференціальні рівняння. В Київському університеті був головою Вченої ради математичного факультету, завідуючим кафедри аналіза. З 1920 р. займав також ряд керівних посад в Академії наук України – голова комісії чистої математики.


1920 – 1946 рр. – завідувач відділом Інституту математики, а в 1941 – 1944 рр. – директор об’єднаного Інституту математики і фізики АН України. Член Київського, Московського, Французького, Берлінського математичних товариств.


Г.В. Пфейффером було з’ясовано умови повноти інтегралів Лі для систем диференціальних рівнянь з частинними похідними, узагальнено методи Якобі та Якобі – Майєра. Ці узагальнення увійшли в учбову літературу з інтегрування таких систем. У 1937 році Г.В. Пфейффер видав власний підручник з диференціальних рівнянь, матеріал до якого він ретельно відбирав протягом багатьох років. Значний науковий і практичний інтерес становлять написані ним у 1940 році доповнення до перекладеної українською мовою книги Е. Гурса “Інтегрування диференціальних рівнянь в частинних похідних першого порядку”. В цих доповненнях Г.В. Пфейффер виклав низку власних способів інтегрування повних систем лінійних та нелінійних систем з однією функцією.

Творчий доробок тільки з фундаментальних наукових праць складає понад 300 робіт, велика кількість з яких надрукована в наукових виданнях Французької, Німецької, Швейцарської Академій та Звітах міжнародних конгресів.Помер 10.10.1946 р. в м. Києві. В 60-річну роковину з дня смерті академіка Пфейффера в Києві на Лук’янівському кладовищі було проведено пам’ятні заходи.Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)

Див. також:

MR1508448 Pfeiffer, G.; Méthode spéciale d'intégration des systèmes complets d'équations linéaires aux dérivées partielles du premier ordre, à une fonction inconnue. (French) Ann. Fac. Sci. Toulouse Sci. Math. Sci. Phys. (3) 28 (1936), 211--242. 

MR1505064 Pfeiffer, G.; Construction de l'intégrale de S. Lie de la classe supérieure d'après l'intégrale de S. Lie de la classe inférieure; en particulier, de l'intégrale de S. Lie d'après l'intégrale de Lagrange. (French) Bull. Soc. Math. France 64 (1936), 241--254. 

MR1553270 Pfeiffer, Georg; Die Konstruktion des allgemeinen Operators des Involutionssystems von homogenen linearen partiellen Differentialgleichungen. (German) Ann. Mat. Pura Appl. 14 (1935), no. 1, 327--341.

MR1545371 Pfeiffer, G.; Über die allgemeinen Integrale von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung mit einer unbekannten Funktion und von Systemen solcher Gleichungen,  die Integrale im Sinne von S. Lie zulassen. (German) Math. Z. 36 (1933), no. 1, 790--805.

MR1508433 Pfeiffer, G.; Sur les invariants intégraux d'ordre $n - 1$. (French) Ann. Fac. Sci. Toulouse Sci. Math. Sci. Phys. (3) 25 (1933), 257--266.

MR1512673 Pfeiffer, Georg; Über die partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, die in bezug auf die partiellen Differentialquotienten homogen sind und die Funktion nicht enthalten. (German) Math. Ann. 104 (1931), no. 1, 363--372.

MR1508417 Pfeiffer, G.; Sur la permutation des intégrales d'une équation linéaire et homogène aux dérivées partielles du ordre. (French) Ann. Fac. Sci. Toulouse Sci. Math. Sci. Phys. (3) 23 (1931), 139--181. 

MR1508409 Pfeiffer, G.; Sur les intégrales complètes des équations linéaires et des systèmes d'équations linéaires aux dérivées partielles du premier ordre d'une fonction inconnue. (French) Ann. Fac. Sci. Toulouse Sci. Math. Sci. Phys. (3) 22 (1930), 147--169.