Семінари за 12.1.2009
Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 12 січня 2009
Час: 10:01
Доповідач: Ю.В. Ловейкін
Тема: Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем близьких до інтегровних

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 13 січня 2009
Час: 17:01
Доповідач: В.В. Конаровский
Тема: О системе диффундирующих частиц со склеиванием переменной массы

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 14 січня 2009
Час: 16:01
Доповідач: Артем Пулємьотов (Cornel University, USA)
Тема: Теплове рівняння Янга-Міллса

Засідання Київського математичного товариства
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Чт, 15 січня 2009
Час: 11:01
Доповідач: Кочубей Анатолій (ІМ НАН України)
Тема: Числення розподіленого порядку та рівняння ультраповільної дифузії
Анотація: У рівняннях дифузії розподіленого порядку роль похідної за часом виконує дробова похідна Капуто-Джрбашяна порядку $\alpha \in (0,1)$, проінтегрована по $\alpha$ з деякою вагою. Такі рівняння використовуються в фізичній літературі для моделювання дифузії з логарифмічним порядком зростання середнього квадратичного зміщення часток, що дифундують. У роботі розвинуто математичну теорію таких рівнянь, вивчені похідні та інтеграли розподіленого порядку, дано їхню теоретико-операторну інтерпретацію.

Засідання Київського математичного товариства
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Чт, 15 січня 2009
Час: 12:01
Доповідач: Щербина Марія (Математичне відділення ФТІНТ НАН України)
Тема: Особливості локального розподілу власних значень випадкових матриць великих розмірів.
Анотація: Буде розглянуто сумісний розподіл власних значень випадкових матриць у випадках, коли відстань між цими значеннями є пропорційною середній локальній відстані, та обговорено універсальність такого розподілу для різноманітних ансамблів випадкових матриць.

Засідання Київського математичного товариства
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Чт, 15 січня 2009
Час: 14:01
Доповідач: Кошманенко Володимир (ІМ НАН України)
Тема: Популяційна модель світу в термінах структурно-подібних фрактальних мір.
Анотація: Досліджується динамічна система, що моделює популяцію біологічного виду в просторі структурно-подібних фрактальних мір. Композиція (відображення), яке задає динамічну систему, пов"язане з варіантом нескінченої системи рівнянь Лотки-Вольтерри і є багатовекторним узагальненням квадратичної функції, добре відомого логістичного рівняння. Задача полягає у вивчені фрактальної та спектральної структури носіїв мір, їх перетворень, що відповідають як популяційним процесам, так і конфліктним взаємодіям біологічних видів. Основні результати стосуються взаємозв"язків дискретних та сингулярно неперервних мір.

Засідання Київського математичного товариства
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Чт, 15 січня 2009
Час: 15:01
Доповідач: Дрозд Юрій (ІМ НАН України)
Тема: Тілтинг-теорія і зображення лінійних груп над евклідовими алгебрами.
Анотація: Буде розглянуто застосування тілтинг-теорії до опису унітарних зображень загального положення лінійних груп над евклідовими алгебрами, тобто, алгебрами, похідні категорії яких еквівалентні похідним категоріям евклідових сагайдаків.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 216 (або 208)
Дата: Чт, 15 січня 2009
Час: 17:01
Доповідач: Марина Нестеренко (ІМ НАНУ)
Тема: Контракції певних класів алгебр Лі

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 19 січня 2009
Час: 10:01
Доповідач: Дороговцев А.А.
Тема: Ентропія для потоків із сингулярністю

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208 (чи 305)
Дата: Вт, 20 січня 2009
Час: 15:01
Доповідач: Ярослав Лавренюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Групи гомеоморфізмів канторових просторів
Анотація: Вивчаються групи гомеоморфізмів канторових просторів. Серед основних результатів: доведено жорсткість слабко-гіллястих груп; дано класифікацію індуктивних границь прямих добутків скінченних знакозмінних груп з блочно-діагональними зануреннями (зокрема, великого класу простих нефінітарних груп).

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 20 січня 2009
Час: 17:01
Доповідач: О.Л. Изюмцева
Тема: Локальная недетерминированность и локальные времена гауссовских процессов

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 21 січня 2009
Час: 16:01
Доповідач: Кочубей А.Н. (м. Київ, Інститут математики НАН України)
Тема: Неархімедове хвильове рівняння

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 26 січня 2009
Час: 10:01
Доповідач: Попович Р.О.
Тема: Класифікація проблем групового аналізу диференціальних рівнянь
Анотація: За матеріалами докторської дисертації

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 27 січня 2009
Час: 17:01
Доповідач: О.В. Александрова
Тема: Симметрийный анализ обыкновенных стохастических дифференциальных уравнений

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 204
Дата: Ср, 28 січня 2009
Час: 15:01
Доповідач: Станжицький О.М.
Тема: Асимптотична еквівалентність стохастичних систем

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 28 січня 2009
Час: 16:01
Доповідач: ОЛЬГА БОЙКО
Тема: Обернені задачі для демпфованих стілтьєсовських струн

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 28 січня 2009
Час: 16:01
Доповідач: ЗЕЛІНСЬКИЙ Ю. Б.
Тема: Геометричні задачі комплексного аналізу

Календар

12 13 14 15 19 20 21 26 27 28