Семінари за 5.1.2010
Семінар відділу теорії динамічних систем
Керівники: Шарковський О. М., Коляда С. Ф.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Вт, 05 січня 2010
Час: 14:01
Доповідач: Юрій Майстренко (Інститут математики НАНУ)
Тема: Химерні стани в ланцюжках зв'язаних осциляторів

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 305/208
Дата: Пт, 08 січня 2010
Час: 15:01
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: За деревами -- ліс

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 13 січня 2010
Час: 16:01
Доповідач: Івасюк Іван Ярославович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)
Тема: Спектральна теорія узагальнених якобієвих ермітових матриць
Анотація: Доповідь присвячена спектральній теорії узагальнених якобієвих ермітових матриць. Розглядається пряма та обернена спектральна задача для цього класу матриць (доповідь за матеріалами кандидатської дисертації)

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 14 січня 2010
Час: 14:01
Доповідач: Кюрчев Дмитро Володимирович (НПУ ім. М.П. Драгоманова)
Тема: Розподіли випадкових ланцюгових дробів та їх фрактальні властивості

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 19 січня 2010
Час: 17:01
Доповідач: Е. Усольцева
Тема: Состоятельные оценки в анализе выживания

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 431
Дата: Чт, 21 січня 2010
Час: 16:01
Доповідач: Віктор Безбородов (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Розподіл випадкової величини, заданої елементами свого медіантного зображення

Київський математичний колоквіум
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 305
Дата: Пт, 22 січня 2010
Час: 15:01
Доповідач: Кужель Сергій (Інститут математики НАН України)
Тема: Про J-самоспряжені оператори з C-симетріями: Підхід теорії розширень
Анотація: Розвиток PT-симетричної квантової механіки досягнутий на протязі останніх років приводить до нових корисних понять та змістовних математичних задач в теорії J-самоспряжених операторів або, більш загально, в теорії просторів Крейна. Мета доповіді -- представити деякі проблеми, які виникають у цьому напрямку. Головна увага буде акцентована на теорії J-самоспряжених операторів з C-симетріями в рамках теорії розширень. Сучасне поняття стабільної C-симетрії для J-самоспряжених розширень симетричного оператора S буде обговорено. Спектральний аналіз J-самоспряжених розширень симетричного оператора S в секторі стабільної C-симетрії та на її границі буде проведений.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 26 січня 2010
Час: 17:01
Доповідач: О.Л. Изюмцева
Тема: Локальные времена самопересечения для процессов Ито

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 305/208
Дата: Чт, 28 січня 2010
Час: 15:01
Доповідач: В.В. Любашенко; C. Слободянюк
Тема: Дві форми дій моноїдальних категорій; Гомотопія для гомотопічного ізоморфізму двох операдних модулів

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208
Дата: Чт, 28 січня 2010
Час: 16:01
Доповідач: Анатолій Турбін (Інститут математики НАН України)
Тема: Два тисячоліття минуло... (Спогади про майбутнє)
Анотація: Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам, —
И мягчал гранит, и (даже) таял лед,
И туман у ног стелился пухом...
Владимир Высоцкий, «К вершине», 1969 г.
Я «побачив» ці правильні многогранники як тривимірні грані-міражі семивимірного, восьмивимірного і двадцятичотирьохвимірного мегатетраедра Шлефлі (48,1104,...,224=16777216).
Доведено теорему: Число правильних многогранників у тривимірному евклідовому просторі нескінченне.
Демонструються серії правильних тривимірних многогранників із заданим числом вершин.
Ключові слова: платонові тіла, архімедові тіла, нескінченність.

Календар

5 8 13 14 19 21 22 26 28