Семінари за 10.1.2013
Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 10 січня 2013
Час: 15:01
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Розслаблені комонади

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 10 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: Станіслав Спічак
Тема: Реалізації алгебр Лі векторних полів на колі

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 15 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: А.Дороговцев, Г.Рябов
Тема: О преобразованиях случайных процессов и ортогональных многочленах. Часть 1.

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 203
Дата: Ср, 16 січня 2013
Час: 14:01
Доповідач: Бойцова Ірина Аркадіївна (Одеський державний екологічний ун-т)
Тема: Асимптотичні методи розв’язування задач оптимального керування зі швидкими і повільними змінними (продовження, за мат. канд. дис.)

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 17 січня 2013
Час: 15:01
Доповідач: О. Кравець
Тема: Виключні набори в похідних категоріях

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 17 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: Ірина Єгорченко
Тема: Сумісність та розв\'язки системи рівнянь Даламбера та Гамільтона

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 18 січня 2013
Час: 11:01
Доповідач: Чернецька Лілія Олексіївна
Тема: Двовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде деяких рядів Гумберта

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Вт, 22 січня 2013
Час: 15:01
Доповідач: Богдан Шаваровський (Львів)
Тема: Редукція та декомпозиція матриць над кільцями поліномів
Анотація: Встановлено простіші форми, які в деяких випадках є канонічними, для поліноміальних матриць відносно перетворень напівскалярної і блочної еквівалент-ностей та подібності. Доведено розкладність на множники поліноміальних матриць в залежності від степенів їх елементарних дільників та виділено класи розкладних і нерозкладних поліноміальних матриць, які є розширенням відомих раніше класів таких матриць. Отримані результати застосовано до розв’язування матричних алгебричних рівнянь та зведення до простіших, зокрема канонічних, форм наборів матриць над числовими полями пере-творенням подібності.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 22 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: А.Дороговцев, Г.Рябов
Тема: О преобразованиях случайных процессов и ортогональных многочленах. Часть 2.

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 24 січня 2013
Час: 15:01
Доповідач: Ю.М. Беспалов
Тема: Теорії залежних типів

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 24 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: Сергій Коваленко
Тема: Інваріантні розв\'язки крайових задач

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 29 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: Н.Вовчанский
Тема: Аналог формулы Троттера для потока Арратья

Семінар з математичної фізики
Керівники: О. Л. Ребенко, В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Ср, 30 січня 2013
Час: 14:01
Доповідач: Володимир Скрипник
Тема: Рівновага і кулонівська динаміка трьох зарядів на площині

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 31 січня 2013
Час: 15:01
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Кодиференціювання вільних кооперад

Календар

10 15 16 17 18 22 24 29 30 31