Семінари за 22.1.2013
Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Вт, 22 січня 2013
Час: 15:01
Доповідач: Богдан Шаваровський (Львів)
Тема: Редукція та декомпозиція матриць над кільцями поліномів
Анотація: Встановлено простіші форми, які в деяких випадках є канонічними, для поліноміальних матриць відносно перетворень напівскалярної і блочної еквівалент-ностей та подібності. Доведено розкладність на множники поліноміальних матриць в залежності від степенів їх елементарних дільників та виділено класи розкладних і нерозкладних поліноміальних матриць, які є розширенням відомих раніше класів таких матриць. Отримані результати застосовано до розв’язування матричних алгебричних рівнянь та зведення до простіших, зокрема канонічних, форм наборів матриць над числовими полями пере-творенням подібності.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 22 січня 2013
Час: 17:01
Доповідач: А.Дороговцев, Г.Рябов
Тема: О преобразованиях случайных процессов и ортогональных многочленах. Часть 2.

Календар

10 15 16 17 18 22 24 29 30 31