Семінари за 1.10.2013
Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 01 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Світлана Посашкова (мех-мат КНУ)
Тема: Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 01 жовтня 2013
Час: 15:10
Доповідач: Ірина Дубовецька (мех-мат КНУ)
Тема: Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 01 жовтня 2013
Час: 17:10
Доповідач: Е.Никитин
Тема: Классы Бесова на бесконечномерных пространствах

Асимптотичні методи в статистиці
Керівники: Професори О.Г.Кукуш і Р.Є.Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 208
Дата: Чт, 03 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Студент 1 р. магістратури КНУ К. Чімісов
Тема: Швидкість збіжності оцінок максимальної вірогідності в моделі Кокса з пропорційними ризиками

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 03 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Жураковський Б.М.
Тема: Виявлення прихованих періодичностей в моделях з сильно залежним шумом

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 03 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Ю.М. Беспалов
Тема: Від біалгебр до (ко)операд, 2

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 04 жовтня 2013
Час: 11:10
Доповідач: Аспіранти відділу
Тема: Звітні доповіді аспірантів відділу за 2012-2013 рр.

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 07 жовтня 2013
Час: 10:10
Доповідач: Головацька І. А.
Тема: Крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 07 жовтня 2013
Час: 10:10
Доповідач: Бельський Д. В.
Тема: Об асимптотических свойствах функциональных и дифференциально-функциональных уравнений с линейно преобразованным аргументом

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 07 жовтня 2013
Час: 10:10
Доповідач: Бегун М. В.
Тема: Колективна динаміка ансамблів фазових систем моделі Курамото

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 08 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Олег Сосницький (Донецький університет)
Тема: Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 08 жовтня 2013
Час: 17:10
Доповідач: А.М.Кулик
Тема: Параметрикс с параметром и свойство ЛАН для статистических моделей с частыми наблюдениями

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Ср, 09 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Т.А. Мельник (професор КНУ ім. Т. Шевченка)
Тема: Асимптотичний аналіз квазілінійних параболічних крайових задач в густих фрактальних з’єднаннях

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208 або 305
Дата: Ср, 09 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Ілля Карабаш (Інститут прикладної математики і механіки, Донецьк)
Тема: Поверхні рівня аналітичних функцій багатьох змінних і метод двох-параметричних збурень в оптимізації резонансів.
Анотація: Вивчається оптимізація резонансів при обмеженні |B|_1 <= m на невід'ємну функцію B, що відображає структуру резонатора. Задача полягає в побудові структури, яка для заданої частоти alpha створює резонанс omega з мінімально можливою швидкістю загасання. Задачу можна узагальнити замінивши функцію B невідємною мірою. Доведено, що оптимальні структури складаються з кінцевого числа точкових мас. Для задачі на абсолютно неперервних функціях оптимізатори не існують. Отримано обмеження на оптимальні маси і їх позиції. Це спрощує первісну задачу до чотиривимірної та дозволяє явно обчислити оптимізатори для низьких частот. Підхід засновано на методі двопараметричних збурень та вивченні нулів аналітичних функцій багатьох комплексних змінних.

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 10 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: А. Дудко (НТУУ «КПІ»)
Тема: Статистичний аналіз якості тестів з вищої математики

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 10 жовтня 2013
Час: 17:10
Доповідач: Артемий Киселёв (Институт математики и информатик им. И. Бернули, Грёнинген, Нидерланды)
Тема: Геометрия (кратных) вариаций

Математика та природничі науки
Керівники: О. Антонюк, С. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208 або 305
Дата: Пт, 11 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Яценко Виталий Алексеевич (Д.т.н.. зав. отделом Дистанционные Методы и Перспективные Приборы Институт космических исследований НАНУ-ГКАУ)
Тема: Синергетичекий подход к моделированию головного мозга и прогнозирование приступа эпилепсии

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 14 жовтня 2013
Час: 10:10
Доповідач: Бегун М.В.
Тема: Періодичні розв’язки системи диференціально-операторних рівнянь першого порядку

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 15 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: І.В. Самойленко (Інститут математики НАНУ)
Тема: Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій в схемі пуассонової апроксимації
Анотація: АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИПАДКОВИХ ЕВОЛЮЦІЙ В СХЕМІ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Самойленко І.В. Інститут математики НАН України Схема пуассонової апроксимації полягає в тому, що параметр серії ε нормує імовірності (або інтенсивність) стрибків процесу. Значення стрибків випадкової еволюції розщеплюються на дві складові: малі стрибки, що відбуваються з імовірністю близькою до 1 та великі стрибки, що відбуваються з імовірністю, яка прямує до 0 разом з малим параметром серії ε → 0. Основним питанням, яке досліджується в схемі пуассонової апроксимації є питання слабкої збіжності процесу випадкової еволюції до граничного процесу, який містить стрибкову пуассонову складову, дифузійну частину та детермінований зсув. Дослідження великих відхилень для випадкових еволюцій в схемі пуассонової апроксимації реалізовано за допомогою асимптотичного аналізу експоненційного генератора випадкової еволюції із застосуванням нормування малим параметром ε → 0+, з подальшим розв’язанням проблеми сингулярного збурення та з використанням мартингальної характеризації для відповідного експоненційного мартингала.

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Ср, 16 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Артемий Киселев (Ин-т математики и информатики им. И.Бернулли, Грёнинген, Нидерланды)
Тема: "Исчисление некоммутативных вариационных мультивекторов"
Анотація: Будут сформулированы и доказаны основные свойства вариационной скобки Схоутена на расслоениях струй в одном классе некоммутативных геометрий; из результата непосредственно следует, что стандартное дифференциальное исчисление не апеллирует к предположению о (градуированной) коммутативности задачи.

Асимптотичні методи статистики
Керівники: Професори О. Г. Кукуш та Р. Є. Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 17 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Доцент факультету кібернетики КНУ С.І. Доценко
Тема: Математична теорія аукціонів

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 17 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: С.В. Посашкова (КНУ ім. Т.Шевченка)
Тема: Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 17 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Ігор Савченко (НПУ імені М. П. Драгоманова)
Тема: Множини неповних сум числових рядів з однією умовою однорідності

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 21 жовтня 2013
Час: 10:10
Доповідач: Зінченко Т.М.
Тема: Еліптичні системи диференціальних рівнянь у просторах Хермандера
Анотація: За матеріалами кандидатської дисертації

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 21 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: М. Гехтман (Notre Dame Univesity, USA)
Тема: Обобщенные "отображения пятиугольников": от дискретных интегрируемыхсистем к кластерным алгебрам и обратно

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 22 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Kairat Mynbaev (International School of Economics, Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan)
Тема: Asymptotic distribution of the Carroll-Delaigle-Hall estimator in measurement error models
Анотація: This presentation is based on joint work with Carlos Martins Filho. Carroll, Delaigle and Hall (2009) considered the problem of nonparametric prediction of a random variable Y based on an explanatory variable X. The problem in their model is complicated by the fact that there are heterogeneous measurement errors on the observed values of X used in estimation and prediction. In this context, they have proposed a new estimator and obtained its consistency. We provide two new results for their estimator. First, we obtained consistency under less restrictive conditions. Specifically, the characteristic function of the underlying kernel does not have to have compact support, higher-order restrictions can be avoided and fractional smoothness of the involved densities is allowed. This is achieved by applying the kernel estimator proposed by Mynbaev & Martins Filho in 2010. Second, we obtain the asymptotic normality of their estimator under the assumption that there are only two types of measurement errors on the observed values of X. Our proof focuses on the case where measurement errors are super-smooth and we use it to discuss other possibilities. The results of a Monte Carlo simulation are provided.

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 203
Дата: Вт, 22 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Посашкова Світлана Володимирівна
Тема: Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідними неліпшицевими коефіцієнтами дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом (за мат. канд. дисертації)

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 22 жовтня 2013
Час: 15:10
Доповідач: О.О. Синявська (КНУ ім. Т. Шевченка)
Тема: Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів коваріаційних функцій випадкових процесів і полів (за матеріалами кандидатської дисертації)

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 22 жовтня 2013
Час: 17:10
Доповідач: Вовчанский Н.
Тема: Построение сети Харриса

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Ср, 23 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Боровченкова Марія (КНУ імені Тараса Шевченка)
Тема: Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 23 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: М. Гехтман (Notre Dame Univesity, USA)
Тема: Кластерные структуры на группах Пуассона-Ли

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 24 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: О.О. Синявська (КНУ ім. Т.Шевченка)
Тема: Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208
Дата: Чт, 24 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Софія Скрипник (НПУ імені М. П. Драгоманова)
Тема: $Q_2^*$-зображення дійсних чисел: задачі, проблеми, результати

Математика та природничі науки
Керівники: О. Антонюк, С. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208 або 305
Дата: Пт, 25 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Евгения Семенова (Ин-т математики НАН Украины)
Тема: Одна адаптивная схема дискретизації для широкого класса семиитеративных методов
Анотація: Доклад по работе, выполненной в рамках 7FP-project "Mathematics and Life Scineces".

Математика та природничі науки
Керівники: О. Антонюк, С. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208 або 305
Дата: Пт, 25 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: Ростислав Бубнов (Клінічна лікарня "Феофанія", Націоанальний представник EPMA в Україні)
Тема: Персоналізована, Прогностична та Профілактична Медицина (ПППМ). Сучасна Європейська парадигма. Проект Української стратегії

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 28 жовтня 2013
Час: 09:10
Доповідач: Карпенко О. В.
Тема: Зв’язок між якісними властивостями розв’язків диференціальних і відповідних їм різницевих рівнянь
Анотація: За матеріалами кандидатської дисертації

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 29 жовтня 2013
Час: 17:10
Доповідач: В.Фомичёв
Тема: О переносе меры гладкими стохастическими потоками

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Вт, 29 жовтня 2013
Час: 17:10
Доповідач: Сергій Пафик
Тема: Асимптотика загального розв'язку лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь вищих порядків з виродженнями

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Ср, 30 жовтня 2013
Час: 14:10
Доповідач: Самойленко В.Г. (КНУ ім. Т. Шевченка)
Тема: "Рівняння Кортевега-де Фріза з малим параметром"

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 31 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: І.К. Мацак (КНУ ім. Т.Шевченка)
Тема: Асимптотична поведінка лічильного процесу в схемі максимуму

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 31 жовтня 2013
Час: 16:10
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Криві розслаблені коалгебри

Календар

1 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 21 22 23 24 25 28 29 30 31