Семінари за 4.2.2013
Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 04 лютого 2013
Час: 10:02
Доповідач: Кодлюк Т.І.
Тема: Одновимірні крайові задачі з параметром в просторах Соболєва

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Вт, 05 лютого 2013
Час: 15:02
Доповідач: Володимир Гавран (Київ)
Тема: Теорія Кана для некомутативних поверхневих особливостей
Анотація: Результати Кана про зв’язок модулів Коена-Маколея на поверхневих особливостях з векторними розшаруваннями на проективних кривих переносяться на випадок некомутативних поверхневих особливостей.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 05 лютого 2013
Час: 17:02
Доповідач: О.Изюмцева
Тема: Об аппроксимации площади гауссовской \eps-трубки

Семінар з математичної фізики
Керівники: О. Л. Ребенко, В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Ср, 06 лютого 2013
Час: 14:02
Доповідач: Володимир Скрипник
Тема: Рівновага і кулонівська динаміка трьох зарядів на площині

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 06 лютого 2013
Час: 16:02
Доповідач: Фещенко Іван Сергійович (Інститут математики НАН України, м. Київ, аспірант)
Тема: Про істотний спектр суми обмежених самоспряжених операторів

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 07 лютого 2013
Час: 15:02
Доповідач: Ю.М. Беспалов
Тема: Теорії залежних типів, 2

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 08 лютого 2013
Час: 11:02
Доповідач: Дерев\'янко Н. В.
Тема: Ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 11 лютого 2013
Час: 10:02
Доповідач: Дрінь Я.М.
Тема: Задача Коші і нелокальні задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 12 лютого 2013
Час: 17:02
Доповідач: Е.Глиняная
Тема: О количестве беспорядка в приближениях стохастических потоков со склеиванием

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 14 лютого 2013
Час: 15:02
Доповідач: Ю.М. Беспалов
Тема: Категорні фібрації

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 14 лютого 2013
Час: 16:02
Доповідач: Ігор Самойленко (Інститут математики НАН України)
Тема: Задача керування та проблема великих відхилень

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 15 лютого 2013
Час: 11:02
Доповідач: Піддубний О. М.
Тема: Теореми типу Гарді-Літтлвуда та обернені теорми наближення оператрами продовження в область

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 18 лютого 2013
Час: 16:02
Доповідач: Проскурін Д.П.
Тема: Про деформації віківського аналогу CCR

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208
Дата: Вт, 19 лютого 2013
Час: 12:02
Доповідач: Плакса С. А.
Тема: Моногенні функції у векторних просторах з множенням (пам\'яті І.П. Мельниченка)

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Вт, 19 лютого 2013
Час: 15:02
Доповідач: Володимир Прокіп (Львів)
Тема: Теоретико-кільцеві методи дослідження структури матриць та їх дільників над факторіальними кільцями
Анотація: Описано структуру матриць та їх дільників над областю головних ідеалів відносно перетворень подібності та еквівалентності. Як наслідок, отримано критерій виділення з многочленної матриці над довільним полем унітального дільника. Ці результати застосовано до задачі про розкладність на множники многочленних матриць над факторіальними кільцями.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 19 лютого 2013
Час: 17:02
Доповідач: Кузнецов В. А.
Тема: Винеровский футбол

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 21 лютого 2013
Час: 16:02
Доповідач: Симон Сербенюк (Інститут математики НАН України)
Тема: Про деякі застосування зображень чисел рядами Кантора

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 22 лютого 2013
Час: 11:02
Доповідач: Пагіря М. М. (Мукачівський університет)
Тема: Інтерполяція функцій функціональними ланцюговими дробами

Асимптотичні методи в статистиці
Керівники: професори О.Г. Кукуш та Р.Є.Майборода.
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 208
Дата: Пт, 22 лютого 2013
Час: 14:02
Доповідач: Науковий співробітник КНУ С. Шкляр
Тема: Новий варіант SIMEX оцінки (метод моделювання - екстраполяції)

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 25 лютого 2013
Час: 10:02
Доповідач: Калашніков А.В.
Тема: Визначення функцій зі складною локальною поведінкою системами функціональних рівнянь

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Чт, 28 лютого 2013
Час: 14:02
Доповідач: Тищук Т. В. (КНУ ім. Т. Шевченка)
Тема: Зведення крайових задач для рівнянь математичної фізики до різницевих рівнянь

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 28 лютого 2013
Час: 16:02
Доповідач: асп. Ю.Ю.Млавець
Тема: Fψ(Ω) простори випадкових величин та їх застосування

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 28 лютого 2013
Час: 16:02
Доповідач: Олена Ванєєва
Тема: Допустимі перетворення в задачах групової класифікації

Календар

4 5 6 7 8 11 12 14 15 18 19 21 22 25 28