Семінари за 4.3.2013
Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 04 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Якимів Р.Я.
Тема: Зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності та їх деформацій

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 05 березня 2013
Час: 17:03
Доповідач: Якименко Д.Ю.
Тема: Про разложение унитарного оператора в произведение унитарных корней из единичного оператора

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 07 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: О.П. Макарчук (НПУ імені М.П .Драгоманова)
Тема: Проблема поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 07 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Олександр Почекета
Тема: Групова класифікація та точні розв\'язки узагальнених рівнянь Бюргерса

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 12 березня 2013
Час: 17:03
Доповідач: Дмитришин Д.В.
Тема: Методы гармонического анализа в задачах управления хаосом

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 13 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Горбачук Мирослав Львович (член-кореспондент НАН України, Інститут математики НАН України, м. Київ)
Тема: Зображення групи лінійних неперервних операторів степеневим рядом (загадкова формула Лагранжа, проблема Колмогорова)

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 14 березня 2013
Час: 15:03
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Кластерні дерева

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 14 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Ulrich Stadtmueller
Тема: Modeling and statistical Analysis with Archimedian Copulas

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 14 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Ірина Єгорченко
Тема: Класифікація хвильового рівняння відносно редукцій

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208
Дата: Чт, 14 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Олександр Карпенко (НПУ імені М. П. Драгоманова)
Тема: Про множину інваріантних точок функції частоти 0 у двійковій системі зображення дійсних чисел

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 15 березня 2013
Час: 11:03
Доповідач: Миронюк Віталій Володимирович
Тема: Наближення функцій багатьох змінних з класів B_(p,θ)^Ω (R^d) цілими функціями експоненціального типу

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 203
Дата: Пн, 18 березня 2013
Час: 14:03
Доповідач: Працьовитий Микола Вікторович
Тема: Функції із щільною множиною особливостей та їх фрактальні властивості

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 18 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Островський В.Л., Рабанович В.І.
Тема: Про ортоскалярні зображення деяких частково впорядкованих множин

Цикл лекций Е. Сподарева «Предельные теоремы для экскурсионных множеств устойчивых случайных полей»
Керівники: Ю. Мішура, Г, Шевченко
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 19 березня 2013
Час: 10:03
Доповідач: Е. Сподарев
Тема: Мотивирующие примеры случайных полей. Зависимость и ассоциированность. Геометрия случайных полей. Основные результаты.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 19 березня 2013
Час: 17:03
Доповідач: А.А.Дороговцев
Тема: О броуновских циркуляциях в стохастических потоках

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 20 березня 2013
Час: 14:03
Доповідач: І.М. Коваленко
Тема: Дослідження з теорії систем обслуговування з повторними викликами

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 20 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Садовий Дмитро Юрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Асимптотичний аналіз квазілінійних параболічних крайових задач в густому багаторівневому з'єднанні 3:2:2

Цикл лекций Е. Сподарева «Предельные теоремы для экскурсионных множеств устойчивых случайных полей»
Керівники: Ю. Мішура, Г, Шевченко
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 210
Дата: Чт, 21 березня 2013
Час: 10:03
Доповідач: Е. Сподарев
Тема: Устойчивые распределения, случайные величины и векторы.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 21 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Вектор Лапласа-Рунге-Ленца для частинки з довільним спіном
Тема: Анатолій Нікітін

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пт, 22 березня 2013
Час: 14:03
Доповідач: Є. Сподарєв (Університет Ульма, Німеччина)
Тема: Оцінювання фрактальної розмірності та фрактальної кривини з цифрових зображень
Анотація: Most of the known methods for estimating fractal dimensions are based on the evaluation of a single geometric characteristic, usually the volume. We propose a method involving the evaluation of several geometric characteristics, namely all the Minkowski functionals (i.e. volume, surface area, Euler characteristic etc.). Motivated by recent results on the limiting behaviour of Minkowski functionals of the parallel sets of self-similar fractals, we use these functionals to estimate the fractal dimension of sets from digital images by regression and time series methods. Simultaneously, we also obtain estimates of the fractal curvatures of these sets, some fractal counterpart of Minkowski functionals, allowing for a ner classi cation of fractal sets than fractal dimension only.

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 25 березня 2013
Час: 10:03
Доповідач: Демків І. І.
Тема: Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів

Цикл лекций Е. Сподарева «Предельные теоремы для экскурсионных множеств устойчивых случайных полей»
Керівники: Ю. Мішура, Г, Шевченко
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Вт, 26 березня 2013
Час: 10:03
Доповідач: Е. Сподарев
Тема: Стационарные устойчивые случайные поля с интегральным спектральным представлением.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 26 березня 2013
Час: 17:03
Доповідач: В.Кузнецов
Тема: Вращения частиц в стохастических потоках

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 27 березня 2013
Час: 13:03
Доповідач: N. Leonenko
Тема: Sojourn measures for heavy-tailed random fields
Анотація: This is joint results with Dr.A.Olenko (La Trobe University, Melbourne, Australia). Limit theorems for the volumes of excursion sets of weakly and strongly dependent heavy-tailed random fields are proved. Special attention is paid to Student and Fisher-Snedecor random fields.

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 27 березня 2013
Час: 14:03
Доповідач: Р.Є. Майборода
Тема: Непараметрична статистика сумішей

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 27 березня 2013
Час: 16:03
Доповідач: Доповідь скасовано!
(Покутний О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ))
Тема: Доповідь скасовано! (Узагальнений псевдообернений за Муром-Пенроузом оператор та крайові задачі для рівняння Шрьодінгера в просторі Гільберта)
Анотація: Доповідь перенесено на 10 квітня 2013 року.

Цикл лекций Е. Сподарева «Предельные теоремы для экскурсионных множеств устойчивых случайных полей»
Керівники: Ю. Мішура, Г, Шевченко
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 28 березня 2013
Час: 10:03
Доповідач: Е. Сподарев
Тема: Предельная теорема для объема экскурсионного множества с приложениями.

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Чт, 28 березня 2013
Час: 14:03
Доповідач: Самойленко Ю.І.
Тема: Асимптотичні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза та пов’язані з ними задачі

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 28 березня 2013
Час: 15:03
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Центри в збагачених моноїдальних категоріях
Анотація: Michael Batanin, Martin Markl http://arxiv.org/abs/1109.4084

Асимптотичні методи в статистиці
Керівники: професори О.Г. Кукуш та Р.Є.Майборода.
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 208
Дата: Пт, 29 березня 2013
Час: 14:03
Доповідач: аспірант О. Доронін
Тема: Семіпараметричні оцінки в сумішах із змінними концентраціями

Календар

4 5 7 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29