Семінари за 2.4.2013
Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 02 квітня 2013
Час: 17:04
Доповідач: Мельник С.А. (Донецк, ИПММ НАН Украины)
Тема: Теоремы сравнения решений задачи Коши для квазилинейных уравнений параболического типа

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 03 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: С. Мельник (ІПММ НАНУ)
Тема: Динаміка розв'язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 03 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Маламуд М.М. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Донецьк)
Тема: Спектральна теорія операторів Дірака з точковими взаємодіями

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Чт, 04 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Сівак О.А.
Тема: Поточкові оцінки розв’язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь в термінах потенціалів

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 04 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: В.В. Павленков
Тема: Теорема Карамати для регулярно LOG періодичних функцій

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 04 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Микола Працьовитий, Олег Жабровець, Ольга Свинчук (НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститут математики НАН України)
Тема: Неперервні функції, графіки яких є самоафінними та квазісамоафінними множинами
Анотація: Пропонуються результати дослідження інтегральних властивостей функцій зі складною локальною будовою, графіки яких є самоафінними та квазісамоафінними множинами. Кожна з таких функцій задається системою функціональних рівнянь, залежних від скінченного числа параметрів.

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 05 квітня 2013
Час: 11:04
Доповідач: Чайченко С.О.
Тема: Наближення класів згорток 2π-періодичних функцій сумами Фур\'є і раціональними функціями

Асимптотичні методи в статистиці
Керівники: Професори О.Г.Кукуш і Р.Є.Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 208
Дата: Пт, 05 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Асп. О.О. Синявська
Тема: Теореми Леві-Бакстера для одного класу негауссових випадкових полів

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 08 квітня 2013
Час: 10:04
Доповідач: Демків І. І.
Тема: Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Вт, 09 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Іванов І. Л. (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України)
Тема: Стійкість диференціальних систем з запізненням та імпульсною дією

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Вт, 09 квітня 2013
Час: 15:04
Доповідач: Дмитро Журавльов (Київ)
Тема: Черепичні порядки
Анотація: Буде розглянуто черепичні порядки в алгебрі 6×6 матриць скінченної глобальної розмірності, конструкція проективної резольвенти незвідного модуля, приклади неізоморфних порядків з однаковими сагайдаками.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 09 квітня 2013
Час: 17:04
Доповідач: А.М.Кулик
Тема: Эргодические свойства одной стохастической гамильтоновой системы с ограничениями

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 10 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Ю. Млавець
Тема: Простори випадкових величин з моментними нормами та їх застосування. (За матеріалами кандидатської дисертації)

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 10 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Покутний О.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
Тема: Узагальнений псевдообернений за Муром-Пенроузом оператор та крайові задачі для рівняння Шрьодінгера в просторі Гільберта

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 11 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: О.С. Пилявська
Тема: Центри в збагачених моноїдальних категоріях, 2
Анотація: Michael Batanin, Martin Markl http://arxiv.org/abs/1109.4084

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 11 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: О. Тимошенко
Тема: Необмеженість розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з ростом часу

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 11 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Ю. Грегуль
Тема: OSV функції і ряди Спіцера

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 11 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Т. Грозян
Тема: Нерівність типу Гаєка-Реньі для випадкових процесів

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 12 квітня 2013
Час: 11:04
Доповідач: Грабова У.З.
Тема: Наближення (ѱ,β)-диференційовних функці сумами Зигмунда

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 15 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Голінський Леонід
Тема: Про спектри зліченних графів

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 16 квітня 2013
Час: 17:04
Доповідач: Мельник С.А. (Донецк, ИПММ НАН Украины)
Тема: Динамика решений некоторых стохастических дифференциальных уравнений параболического типа (по материалам докторской диссертации)

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 17 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: К. Жерновий (ЛНУ ім. І.Франка)
Тема: Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Чт, 18 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Jacek Waniewski
Тема: Математичне моделювання транспорту при очеревинному діалізі

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 18 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: О.С. Пилявська
Тема: Центри в збагачених моноїдальних категоріях, 3
Анотація: Michael Batanin, Martin Markl http://arxiv.org/abs/1109.4084

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 18 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Карташов М.В. (КНУ ім.Т.Шевченка)
Тема: Марковські моделі ризику (Асимптотика марковських моментів на неоднорідних ланцюгах Маркова)

Series of lectures by M.Dozzi "Qualitative behaviour of solutions of SPDE's and level crossing of Lévy processes"
Керівники: Yu. Mishura, G. Shevchenko
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пт, 19 квітня 2013
Час: 10:04
Доповідач: M. Dozzi
Тема: Lecture 1. On the level crossing of Lévy processes without positive jumps

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 19 квітня 2013
Час: 11:04
Доповідач: Гаєвський М.В.
Тема: Про нерівність Лебега на класах \\psi -диференційовних функцій

Series of lectures by M.Dozzi "Qualitative behaviour of solutions of SPDE's and level crossing of Lévy processes"
Керівники: Yu. Mishura, G. Shevchenko
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пт, 19 квітня 2013
Час: 12:04
Доповідач: M. Dozzi
Тема: Lecture 2. On the local time of the stochastic heat equation

Асимптотичні методи статистики
Керівники: Професори О. Г. Кукуш та Р. Є. Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 208
Дата: Пт, 19 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Д.т.н., проф. М.В. Примак (Тернопільський національний політехнічний університет)
Тема: Періодичні ланцюги Маркова та оцінки їх матриць переходів

Series of lectures by M.Dozzi "Qualitative behaviour of solutions of SPDE's and level crossing of Lévy processes"
Керівники: Yu. Mishura, G. Shevchenko
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пн, 22 квітня 2013
Час: 12:04
Доповідач: M. Dozzi
Тема: Lecture 3.On the large time behaviour of semilinear stochastic partial differential equations

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Вт, 23 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Г.О. Чечкін (професор Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова)
Тема: Про деякі питання математичної гідродинаміки

Series of lectures by E.Orsingher “Functionals of Brownian motion and their distribution”
Керівники: Yu. Mishura, L. Sakhno
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 24 квітня 2013
Час: 10:04
Доповідач: E.Orsingher
Тема: Lecture 1.The reflection principle and the maximum of Brownian motion with related distributions

Series of lectures by E.Orsingher “Functionals of Brownian motion and their distribution”
Керівники: Yu. Mishura, L. Sakhno
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 24 квітня 2013
Час: 12:04
Доповідач: E.Orsingher
Тема: Lecture 2. Other functionals of Brownian motion the distribution of which are derived from the reflection principle

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 24 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Сергій Торба (Mathematical department, CINVESTAV del IPN, Mexico)
Тема: Інтегральні ядра операторів перетворення як псевдоаналітичні функції

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 10:04
Доповідач: E. Orsingher
Тема: Pseudoprocesses and circular pseudoprocesses

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 11:04
Доповідач: M. Dozzi
Тема: On the large time behaviour of semilinear stochastic parabolic equations

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 12:04
Доповідач: Y. Mishura
Тема: Strong consistency of the standard maximum likelihood estimate of drift parameter in the diffusion model

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 12:04
Доповідач: G. Shevchenko
Тема: Hurst parameter estimation in the mixed model

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 12:04
Доповідач: L. Sakhno
Тема: Minimum contrast method for statistical estimation in the spectral domain

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 13:04
Доповідач: Yu. Kozachenko, T. Yanevych
Тема: Criterion for testing a hypothesis on covariance function of the vector-valued random sequence

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 13:04
Доповідач: V. Zubchenko
Тема: Comparison and properties of integrals with respect to fractional Poisson process with Molchan–Golosov and Mandelbrot–Van Ness kernels

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 13:04
Доповідач: V. Knopova
Тема: On some properties of the probability density of a Lévy process

Stochastic Processes: Theory and Statistical Applications
Керівники: Y. Mishura
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 505
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: K. Ralchenko
Тема: Parameter estimation in models with long-range dependence

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 203
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Журавльов Валерій Пилипович (Житомирський національний агроекологічний університет)
Тема: Узагальнено-оборотні оператори та нормально розв’язні крайові задачі у банахових просторах (за мат. докт. дис.)

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Чт, 25 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Оксана Курікша
Тема: Точні розв\'язки систем рівнянь математичної фізики, інваріантних відносно низькорозмірних алгебр Лі

Series of lectures by E.Orsingher “Functionals of Brownian motion and their distribution”
Керівники: Yu. Mishura, L. Sakhno
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пт, 26 квітня 2013
Час: 10:04
Доповідач: E.Orsingher
Тема: Lecture 3. The Feynman–Kac functional (also conditional) and the distribution of sojourn of Brownian motion and Brownian bridge. Other functionals with distribution determined by the Feynman–Kac functional

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 26 квітня 2013
Час: 11:04
Доповідач: Степанюк Т.
Тема: Порядкові оцінки найкращих наближень і наближень сумами Фур’є класів нескінченно диференційовних функцій

Асимптотичні методи статистики
Керівники: Професори О. Г. Кукуш та Р. Є. Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: 208
Дата: Пт, 26 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: К.ф.м.н. Г.Рябов (Інститут математики)
Тема: Ортогональні розклади і перетворення гауссових мір

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 203
Дата: Пн, 29 квітня 2013
Час: 14:04
Доповідач: Вовчанський М.Б. (Інститут математики НАН України)
Тема: Аналог формули Троттера для броунівської сітки

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 29 квітня 2013
Час: 16:04
Доповідач: Тимошкевич Л.М.
Тема: Про індекси зліченних графів

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: 208
Дата: Вт, 30 квітня 2013
Час: 17:04
Доповідач: А.Погоруй
Тема: Системы взаимодействующих частиц с марковским переключением

Календар

2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30