Семінари за 3.6.2013
Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 03 червня 2013
Час: 10:06
Доповідач: Любима О. Є.
Тема: МетНьютона-Канторовича в теорії автономних крайових задач

Семінар з математичної фізики
Керівники: О. Л. Ребенко, В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Ср, 05 червня 2013
Час: 14:06
Доповідач: Володимир Скрипник
Тема: Про точні розв'язки рівнянь руху Кулона трьох зарядів на площині

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 05 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: Л. П. Нижник (Інститут математики НАН України, м. Київ)
Тема: Спектральний аналіз фінітно-збурених Якобієвих матриць

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 06 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: (Ко)бар--конструкція для (ко)операд, 2

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 06 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач:
Тема: Доповідь скасовано

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 07 червня 2013
Час: 11:06
Доповідач: Трохимчук Юрій Юрійович
Тема: Нерешенные проблемы вещественного и комплексного анализа

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 13 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: Юрій Караджов
Тема: Суперсиметрія (огляд)

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 13 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Кобар-конструкція для кооперад, 3

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 13 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: асп. І.І. Дубовецька (КНУ ім. Т.Шевченка)
Тема: Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 121-А
Дата: Пн, 17 червня 2013
Час: 15:06
Доповідач: Самойленко О.О.
Тема: Існування оптимальних керувань для деяких класів стохастичних систем

Семінар кафедри загальної математики
Керівники: Станжицький О.М., Капустян О.В.
Місце проведення: кафедра загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кімната: 121-А
Дата: Вт, 18 червня 2013
Час: 12:06
Доповідач: Мельник С.А. (ІПММ НАНУ, Донецьк)
Тема: Динаміка розв’язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу (за мат. докт. дис.)

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 19 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: Лебідь В.О. (Інститут математики НАН України, м. Київ)
Тема: Спектральний аналіз локально скінченних графів з одним нескінченним променем

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 20 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Спряженість бар- і кобар-конструкцій

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 27 червня 2013
Час: 16:06
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Криві (ко)модулі над кривими (ко)операдами

Календар

3 5 6 7 13 17 18 19 20 27