Семінари за 13.1.2016
Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 13 січня 2016
Час: 14:01
Доповідач: С. Шкляр
Тема: Три оцінки моментів у моделі оцінювання параметрів двох прямих
Анотація: Виправлену оцінку найменших квадратів у моделі оцінювання параметрів поверхні другого порядку з невідомою дисперсією похибки (ALS2) побудовано у роботах Kukush, Markovsky, and Van Huffel (2004). Буде зроблено огляд результатів про асимптотичні властивості цієї оцінки у випадку оцінювання кривої на площині. Розглянуто задачу оцінювання параметрів двох прямих за спостереженнями збурених точок, що лежать на об'єднанні цих прямій. Побудовано три моментні оцінки, дві з яких є проекціями оцінки ALS2. Зроблено чисельне порівняння цих оцінок та двох референтних оцінок: оцінки ортогональної регресії та параметричної оцінки максимальної вірогідності.

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208 / 305
Дата: Чт, 14 січня 2016
Час: 14:01
Доповідач: В.В. Любашенко
Тема: Теорія гомотопій в аксіомах та прикладах
Анотація: http://www.ams.org/journals/tran/1973-186-00/S0002-9947-1973-0341469-9/S0002-9947-1973-0341469-9.pdf

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 18 січня 2016
Час: 10:01
Доповідач: Чайченко С.О.
Тема: Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної та комплексної змінних

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208 або 305
Дата: Ср, 20 січня 2016
Час: 14:01
Доповідач: Василь Нестеренко (Чернівецький державний університет)
Тема: Нарізні та сукупні властивості різних ослаблень неперервності
Анотація: За матеріалами докторської дисертації

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Пт, 22 січня 2016
Час: 11:01
Доповідач: Сербенюк С. О.
Тема: Ряди Кантора як засіб задання і дослідження математичних об\'єктів з фрактальними властивостями

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Вт, 26 січня 2016
Час: 17:01
Доповідач: Григорій Торбін
Тема: Про деякі відкриті проблеми теорії фракталів і теорії сингулярних функцій та мір

Календар

13 14 18 20 22 26