Семінари за 9.1.2018
Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 206
Дата: Вт, 09 січня 2018
Час: 14:01
Доповідач: В.Кошманеко, І.Веригіна, В.Волошина
Тема: Умови виникнення точкового спектру в динамічних системах конфлікту
Анотація: Дискутується проблема концентрації (збіжності) послідовності мір до міри з точковим спектром

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Ср, 10 січня 2018
Час: 14:01
Доповідач: Олена Сміян
Тема: Розмірність Хаусдорфа-Безиковича міри з незалежними однаково розподіленими $Q_\infty$-символами

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 10 січня 2018
Час: 14:01
Доповідач: Артем Пулемьотов (Університет Квінсленда, Австралія)
Тема: Ітерації Річчі на однорідних просторах

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208 або 305
Дата: Ср, 17 січня 2018
Час: 14:01
Доповідач: Т. М. Осіпчук
Тема: Про напівопуклість множин з гладкою межею на площині

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 305
Дата: Пн, 22 січня 2018
Час: 10:01
Доповідач: В.В. Грушковська
Тема: Безградієнтні методи синтезу функцій керування для задач динамічної оптимізації

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Пн, 22 січня 2018
Час: 12:01
Доповідач: Анатолій Петравчук
Тема: Дикість задачі класифікації нільпотентних алгебр Лі векторних полів від 4 змінних

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пн, 22 січня 2018
Час: 15:01
Доповідач: І.С.Фещенко (КНУ імені Тараса Шевченка)
Тема: Деякі структурні теореми для трійок підпросторів гільбертового простору (продовження)

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 206
Дата: Вт, 23 січня 2018
Час: 12:01
Доповідач: V. Koshmanenko
Тема: 2-fractals with the point spectrum
Анотація: We prove the theorem on the point spectrum for 2-fractals. The theorem claims the emergence of the point spectrum for singular 2-fractal measures describing the limit states of two-dimensional dynamical system with conflict interaction.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208/216
Дата: Чт, 25 січня 2018
Час: 12:01
Доповідач: Роман Попович
Тема: Дискретні симетрії систем диференціальних рівнянь зі скінченновимірними алгебрами ліївських симетрій
Анотація: Інфінітезімальний метод Лі лінеаризує задачу опису неперервних симетрій деякої системи диференціальних рівнянь через зведення її до побудови алгебри векторних полів, які є інфінітезимальними генераторами локальних однопараметричних груп точкових симетрій цієї системи. Для знаходження відповідної повної групи точкових симетрії, що включає як неперервні, так і дискретні симетрії, необхідно застосовувати прямий метод. Отримана при цьому система визначальних рівнянь на компоненти перетворень, як правило, є нелінійною і дуже громіздкою. Тому у випадку системи з ненульовою максимальною алгеброю ліївської інваріантності зручно попередньо використовувати алгебраїчний метод. Він ґрунтується на тому факті, що будь-яке точкове перетворення симетрії системи необхідно індукує автоморфізм цієї алгебри. Виведені у такий спосіб обмеження на компоненти перетворень спрощують подальше застосування прямого методу. Доповідь присвячено спеціальному випадку, коли максимальна алгебра ліївської інваріантності є скінченновимірною з нетривіальним розкладом Леві, і алгебраїчний метод стає ефективним лише при врахуванні теореми Леві-Мальцева і відомого опису автоморфізмів напівпростих алгебр Лі. Запропоновану техніку обчислення дискретних симетрій систем диференціальних рівнянь можна легко поширити на обчислення дискретних перетворень еквівалентності таких систем.

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 219
Дата: Вт, 30 січня 2018
Час: 12:01
Доповідач: Тетяна Кузьменко
Тема: Моногенні відображення в алгебрі комплексних кватерніонів

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Ср, 31 січня 2018
Час: 17:01
Доповідач: Олена Сміян
Тема: Розмірність Хаусдорфа-Безиковича міри з незалежними однаково розподіленими $Q_\infty$-символами. II

Календар

9 10 17 22 23 25 30 31