Семінари за 3.1.2019
Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208/305/219
Дата: Чт, 03 січня 2019
Час: 15:01
Доповідач: Марія Власенко
Тема: Періоди, ітеровані інтеграли і теорема Чена, 2
Анотація: У другій лекції ми розглянемо ітеровані інтеграли диференційних 1-форм на гладких многовидах. Ми дамо відповідь на питання, які ітеровані інтеграли є гомотопічними інваріантами. Теорема Чена є аналогом теореми де Рама для першої фундаментальної групи многовиду \pi_1(M). Вона стверджує, що гомотопічно інваріантні ітеровані інтеграли фактично вичерпують всі функції на групі \pi_1(M). Для формулюання цих результатів нам знадобиться поняття алгебри Хопфа. Більше на цю тему можна прочитати у [2], розділ III. Література (для читання не перед а після лекції): [2] J. Fresan, J. I. Burgos Gil, Multiple zeta values: from numbers to motives (http://javier.fresan.perso.math.cnrs.fr/publications.html)

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208
Дата: Пт, 04 січня 2019
Час: 12:01
Доповідач: Д.П.Проскурін (КНУ імені Тараса Шевченка)
Тема: Про $q$-тензорний добуток алгебр Кунца (за спільними результатами з О.Кузьміним, В.Островським, Р.Якимівим)

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208 (чи 305)
Дата: Вт, 15 січня 2019
Час: 15:01
Доповідач: Іван Кирчей (Львів)
Тема: Визначниковi зображення узагальнених обернених матриць над тiлом кватернiонiв та їх застосування
Анотація: В рамках теорiї рядково-стовпцевих некомутативних визначникiв отриманi визначниковi зображення узагальнених обернених матриць над тiлом кватернiонiв. Ці результати застосовано в теорiї матричних рiвнянь над тiлом кватернiонiв. Даються покомпонентнi визначниковi зображення (аналоги правила Крамера) загальних розв’язкiв, узагальнених обернених розв’язкiв, а також спецiальних ермiтових, косо-ермiтових, ета-ермiтових розв’язкiв матричних рiвнянь та їх систем.

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 16 січня 2019
Час: 14:01
Доповідач: Потапенко Олексій Юрійович (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Тема: Крайові задачі на нескінченновимірних багатовидах

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 206
Дата: Вт, 22 січня 2019
Час: 11:01
Доповідач: Володимир Кошманенко
Тема: Перехід до моделювання динамічних систем конфлікту з неперервним часом
Анотація: Досліджується перехід від систем різницевих рівнянь, які описують моделі конфліктної динаміки з дискретним часом до систем диференціальних рівнянь відповідних моделям з неперервним часом. Формулюються питання та задачі стосовно існування нерухомих точок та рівноважних станів.

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208 (чи 305)
Дата: Вт, 22 січня 2019
Час: 15:01
Доповідач: Еліна Старкова (Київ)
Тема: Матричні зображення прямих добутків симетричних напівгруп другого степеня
Анотація: Вивчаються матричні зображення симетричних напівгруп та їх (скінченних) прямих добутків над довільним полем. Основна увага приділяється випадку модулярних зображень прямих добутків симетричної напівгрупи степеня 2. Описані абсолютно та сильно нерозкладні зображення довільного напівгрупи, а для прямого добутку двох напівгруп (найменшої дикої напівгрупи із цього класу) описані всі випадки скінченного типу при довільному односторонньому R-носію, а також відповідні нерозкладні зображення та алгебри Ауслендера.

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208 (чи 305)
Дата: Вт, 22 січня 2019
Час: 16:01
Доповідач: Ірина Подолян (Київ)
Тема: Матричні зображення постійного жорданового типу абелевих та діедральних груп
Анотація: Доповідь пов'язана із сучасними аспектами теорії модулярних зображень скінченних груп. Описано зображувальний тип довільної елементарної абелевої групи відносно модулярних зображень постійного жорданового типу. Вивчається категорія зображень постійного жорданового типу четверної групи Клейна. Досліджуються модулярні зображення постійного рангу діедральних груп.

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Ср, 23 січня 2019
Час: 14:01
Доповідач: Ярослав Грушка
Тема: Про кінематичні мінливі множини

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208
Дата: Чт, 24 січня 2019
Час: 15:01
Доповідач: Костянтин Ральченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Введено і досліджено мультидробовий процес Пуассона, мультистійкий субординатор, дробові броунівські та пуассонівські процеси у неевклідових просторах, доведено функціональні граничні теореми для таких процесів. Доведено теореми існування та єдиності розв'язків для стохастичних рівнянь теплопровідності, керованих дробовим броунівським рухом та вінерівським процесом. Розроблено ряд нових методів оцінювання параметрів у моделях зі стохастичною волатильністю, а також у дифузійних та регресійних моделях, які містять дробовий броунівський рух та його узагальнення.

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Чт, 31 січня 2019
Час: 14:01
Доповідач: Соловйов В'ячеслав Павлович, проф., д.е.н.
Тема: Феноменологія формалізації інноваційного процесу
Анотація: Доповідь відбудеться в НПУ імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, ауд. 448 Розвивається підхід до формалізації інноваційного менеджменту економічного розвитку з метою математизації інноваційних процесів та адекватної інтерпретації динамічних показників в різних шкалах.

Семінар Міждисциплінарного науково-дослідного центру складних систем
Керівники: Кондратьєв Ю.Г.
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Чт, 31 січня 2019
Час: 14:01
Доповідач: В'ячеслав Павлович Соловйов (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу)
Тема: Феноменологія формалізації інноваційного процесу
Анотація: Розвивається підхід до формалізації інноваційного менеджменту економічного розвитку з метою математизації інноваційних процесів та адекватної інтерпретації динамічних показників в різних шкалах.

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: 208
Дата: Чт, 31 січня 2019
Час: 14:01
Доповідач: Анна Аноп, Віталій Солдатов, Ірина Чепурухіна
Тема: Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах

Календар

3 4 15 16 22 23 24 31