Семінари за 1.10.2020
Київський математичний колоквіум
Керівники: КМТ
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 01 жовтня 2020
Час: 16:10
Доповідач: Віктор Герасименко
Тема: 100 років з дня заснування Математичного інституту УАН (продовження)

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 01 жовтня 2020
Час: 18:10
Доповідач: Станіслав Спічак
Тема: Класифікація реалізацій алгебр Лі на колі

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: https://us04web.zoom.us/j/76461241603?pwd=amx3WHBHakgyaGlINjFBYzJja0ptZz09 Код доступу: 8xxVAU
Дата: Пт, 02 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Є.С. Вакал
Тема: Генетичні алгоритми та їхнє застосування до задач математичної фізики та числового аналізу
Анотація: В доповіді будуть розглядатися історія створення генетичних алгоритмів, їхні основні етапи, приклади застосування до задач математичної фізики та числового аналізу.

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 05 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Розклад Шмідта.

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/87562399992
Дата: Вт, 06 жовтня 2020
Час: 16:10
Доповідач: Volodymyr Lyubashenko
Тема: Шарування на поверхнях і категорії Фукая: сідлові зв’язки
Анотація:

https://us02web.zoom.us/j/87562399992

 

 

arXiv:1409.8611 ; DOI:10.1007/s10240-017-0095-y


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 06 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Alexey Rudenko
Тема: Some examples of projections of diffusions with and without self-intersections

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 07 жовтня 2020
Час: 14:10
Доповідач: Антон Юрченко-Титаренко
Тема: Sandwiched processes driven by Hölder noises
Анотація: We study a stochastic differential equation with an unbounded drift and general Hölder continuous noise of an arbitrary order. The corresponding equation turns out to have a unique solution that, depending on a particular shape of the drift, either stays above some continuous function or has continuous upper and lower bounds. Under some additional assumptions on the noise, we prove that the solution has moments of all orders. Additionally, numeric schemes for the solution are considered. As illustrations of our approach, generalized CIR and CEV processes will be discussed. This talk is based on joint work with Giulia Di Nunno and Yuliya Mishura. Доповідь відбудеться англійською мовою о 15:00 в режимі онлайн-конференції. https://join.skype.com/hmZE0o6rOn3T

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 07 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Андрій Іваськевич, Ізабелла Шевчук
Тема: ІЧ-сенсибілізація фулереновмісних комплексів для органічних сонячних елементів/ Статичний блочно-рекурсивний алгоритм Холецького для кластера з розподіленою пам'яттю
Анотація:
  • У роботі досліджено можливості сенсибілізації фулереновмісних комплексів за допомогою сквараїнового та кроконатного барвників. За допомогою квантово-хімічних методів розраховано спектри оптичного поглинання систем фулерен-барвник. Отримано зсув спектру поглинання в ІЧ-область для сквараїнового та кроконатного комплексів у порівнянні положенням смуг поглинання його складових.

  • В даній статті досліджується блочно-рекурсивний паралельний алгоритм розкладання Холецького для суперкомп`ютера з розподіленою пам`яттю. Для зручності масштабування, число ядер — це деяка ступінь двійки. Ми досліджуємо стійкість алгоритму до накопичення помилок обчислень і ефективність масштабування статичного блочно-рекурсивного алгоритму.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://meet.google.com/omf-zbpi-fsx
Дата: Чт, 08 жовтня 2020
Час: 18:10
Доповідач: Christos Pallikaros
Тема: On degenerations of algebras

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 12 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Суперщільне кодування та телепортація.

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89677817349?pwd=N2lMeHJmcHd4d0p6SWJrMkFYQXhUUT09 Meeting ID: 896 7781 7349 Passcode: 450891
Дата: Вт, 13 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Оксана Безущак (Київ)
Тема: Структурна теорія та асимптотичні конструкції локально матричних алгебр.
Анотація: Алгебра називається локально матричною, якщо будь-яка її скінченна підмножина елементів міститься в матричній підалгебрі. Алгебри цього класу найбільш близькі до звичайних матричних алгебр. Вивчається структурна теорія локально матричних алгебр, їх автоморфізми і диференціювання, а також зв'язки з групами і алгебрами Лі нескінченних матриць та булевими алгебрами з мірою (просторами Хемінга).

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 13 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Ekaterina Glinyanaya
Тема: Multiple integrals with respect to point processes associated with the Arratia flow

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://meet.google.com/srj-nqim-wkh
Дата: Чт, 15 жовтня 2020
Час: 18:10
Доповідач: Єгорченко Ірина
Тема: Дослідження умов редукції диференціальних рівнянь та класифікація редукцій

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Пн, 19 жовтня 2020
Час: 14:10
Доповідач: Руслан Салімов
Тема: Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 20 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Andrey Pilipenko
Тема: Exponential a.s. synchronization of one-dimensional diffusions with non-regular coefficients

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Ср, 21 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: І. Сенько
Тема: Асимптотичні властивості виправленої оцінки найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками вимірювання (за матеріалами кандидатської дисертації)
Анотація: У роботі розглядається покращена оцінка найменших квадратів для параметрів векторної лінійної моделі з похибками у змінних для невипадкових регресорів. Встатновлено умови консистентності та строгої консистентності для різних припущень щодо поведінки похибок вимірювання регресорів. Також встановлено умови асимптотичної нормальності оцінки та побудовано модифікацію для малих вибірок, яка зберігає асимптотичні властивості. Для випадку, коли регресори можна вважати випадковими, розглянуто векторну лінійну та поліноміальні моделі, для яких запропоновано консистентні оцінки для найкращого середньоквадратичного прогнозу відгуку. Доповідь відбудеться о 15:00 в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 21 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Леонід Шуміло
Тема: Великі супутникові дані як основа для інноваційних Українських проєктів

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 26 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Підпростори мінімального рангу Шмідта.

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Вт, 27 жовтня 2020
Час: 16:10
Доповідач: Volodymyr Lyubashenko
Тема: Шарування на поверхнях і категорії Фукая: системи дуг
Анотація:

F. Haiden, L. Katzarkov, M. Kontsevich, Flat surfaces and stability structures, DOI:10.1007/s10240-017-0095-y 
David Nadler, Cyclic symmetries of A_n-quiver representations, http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2014.10.006 
 


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 27 жовтня 2020
Час: 17:10
Доповідач: Georgii Riabov
Тема: Coalescing stochastic flows on metric graphs and random dynamical systems

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Ср, 28 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Сергій Шкляр
Тема: Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації).
Анотація: Розглянуто лінійні та лінійні за параметром моделі регресії з похибками в змінних. У теоремі про консистентність оцінки TLS послаблено умови консистентності. Оцінки в загальній поліноміальній моделі застосовано в часткових випадках - для оцінювання параметрів кривої другого порядку та параметрів двох прямих. Показано консистентність та асимптотичну нормальність оцінки. Розглянуто нелінійні моделі регресії з похибками вимірювання. Наведено умови консистентності оцінок у моделях Берксона. Показано ідентифіковність моделі логістичної регресій (в припущенні, що похибка вимірювання гауссівська, при мінімальних припущеннях на розподіл спостереженої випадкової величини та без використання side conditions). Запропоновано нові моделі, де можуть використовуватись умовні оцінки. Розглянуто задачу оцінювання тренду на тлі гауссівського процесу. обудовано оцінки для точності наближення дробового броунівського процесу мартингалом. Побудовано оцінки в моделі радіаційних ризиків з класичною похибкою та похибкою Берксона. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 29 жовтня 2020
Час: 15:10
Доповідач: Роман Осауленко (Інститут математики НАН України)
Тема: Сингулярні ніде не монотонні функції та їх фрактальні властивості (за матеріалами кандидатської дисертації) / Singular nowhere monotonic functions and their fractal properties (presentation of the C.Sc. degree thesis)

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 29 жовтня 2020
Час: 18:10
Доповідач: Роман Попович
Тема: Як коректно й ефективно обчислювати та використовувати групи еквівалентності?

Календар

1 2 5 6 7 8 12 13 15 19 20 21 26 27 28 29