Семінари за 2.11.2020
Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Пн, 02 листопада 2020
Час: 14:11
Доповідач: Таміла Коломієць (ЖДУ ім. І. Франка)
Тема: Елементи гіперкомплексного аналізу і теорії міри у скінченно-вимірних алгебрах

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 02 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Ранг Шмідта для змішаних станів. Свідки сплутаності.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 03 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Andrey A. Dorogovtsev
Тема: Generalized Gaussian random fields, approximations and self-intersections

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 04 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: О.Харитонова
Тема: Теорія дуальності для неувігнутих функцій корисності за умов невизначеності моделі
Анотація: У доповіді розглядатиметься функціонал максимізації функції корисності, $\sup_{X \in \mathcal{X}(x)}\inf_{Q \in \mathcal{Q}}E_{Q}[U(X_T)]$ за умов повної та неповної ринкової моделі, для не лише ввігнутих фунцій. Буде розглянуто мінімакс-рівності та питання пошуку оптимального розв'язку. Доповідь відбудеться в режимі онлайн-конференції, посилання https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 04 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Михайло Ємельянов
Тема: Дослідження web-форуму як соціокультурного феномену та використання сучасних скриптових мов програмування для створення інтернет форуму студентів
Анотація:

Сьогодні все більшого значення набуває інформатизація освіти та розробка методичних системи, технологій, методів і організаційних форм навчання, що дозволяють удосконалити механізм управління системою освіти в сучасних умовах інформаційного суспільства. Основними інтернет-технологіями, що використовуються в освітніх цілях, є засоби синхронної та асинхронної комунікації. У даному дослідженні був розглянутий інтернет-форум, як засіб асинхронної комунікації. У ході дослідження була побудована та описана концептуальна модель інтернет-форуму, визначені роль і перспективи інтернет-спільнот типу «форум» в соціокультурній системі сучасного інформаційного суспільства, а також спроектований та програмно реалізований прототип студентського web-форуму.

Посилання на конференцію в zoom


Спільний семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь та Міждисциплінарного науково-дослідного центру складних систем
Керівники: Кондратьєв Ю.Г., Торбін Г.М.
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Чт, 05 листопада 2020
Час: 14:11
Доповідач: Юрій Кондратьєв
Тема: Динаміки у випадковому часі

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 05 листопада 2020
Час: 18:11
Доповідач: Роман Попович
Тема: Як коректно й ефективно обчислювати та використовувати групи еквівалентності? (продовження)

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dan-a5d-hsb-m4n
Дата: Пн, 09 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: Данило Якименко (Інститут математики НАН України)
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Ранг Шмідта для узагальнених станів Вернера.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 10 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Alexander Marynych
Тема: К-convex hulls of random samples

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 11 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Іван Сенько
Тема: Покращена оцінка найменших квадратів в умовах фіксованої та спадної точності
Анотація:

Розглядається покращена оцінка найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками у змінних за умов невипадкових регресорів, за умов коли точність спостереження регресорів є рівномірно обмеженою та спадною із зростанням кількості вимірювань. Встановлені умови консистентності та строгої консистентності оцінок для гетерескедастичного випадку та умови асимптотичної нормальності за умов гомоскедастичного випадку.

Посилання на zoom


Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/sla-han-eej-bms
Дата: Пн, 16 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: В. І. Рабанович
Тема: Суми фіксованого числа ортопроекторів у скінченновимірному просторі

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://bbb.unistra.fr/b/vla-ss6-wrp-fnm
Дата: Вт, 17 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Vlada Limic (CNRS and University of Strasbourg)
Тема: Multiplicative coalescents with and without immigration

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 18 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Yevgeniya Semenova
Тема: Один підхід до розв'язування задач напівавтоматичного навчання
Анотація:

Розглядається проблема чисельного розв'язування задач класифікації напівавтоматичного навчання. Для таких задач пропонуються нові стійкі алгоритми, що базуються на спектральних властивостях графа в Лапласіане та дозволяють ефективно задіяти непомічені дані для відновлення многовиду. Апроксимаційні властивості побудованих алгоритмів буде продемонстрировано за допомогою чисельних експериментів.

Посилання на zoom


Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85943172589
Дата: Вт, 24 листопада 2020
Час: 15:11
Доповідач: Сергій Янченко
Тема: Дослідження апроксимативних властивостей класів Нікольського-Бєсова неперіодичних функцій багатьох змінних

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 24 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Oleksandr Prykhodko
Тема: The limit behaviour of random walks with arrests

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09
Кімната: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09
Дата: Ср, 25 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Григорій Торбін
Тема: Властивості розподілів випадкових величин з незалежними приростами елементів розкладу Остроградського II виду

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 25 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Олександр Пархомчук
Тема: Аналіз та порівняння існуючих систем пожежонебезпеки, доступних баз даних пожеж
Анотація:

Проаналізовано інсунуючі системи пожежонебезбеки, та доступні бази
даних пожеж. Проаналізовано індекс FWI. Здійснено попередню обробку
супутника Sentinel-3 та на основі цих даних проаналізовано дані, які
входять для цього індексу.

Посилання на zoom


Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 25 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Марк-Ездра Волинський
Тема: Термодинамічне моделювання складу асоційованих розчинів систем Ni-Zr та Ni-Hf
Анотація:

Методом калориметрії досліджено ентальпії змішування розплавів систем Ni-Zr і Ni-Hf в усьому інтервалі складів при 1770 К. Показано, що рідкі сплави утворюються із виділенням великої кількості теплоти. Мінімальні ентальпії змішування близькі до -50 кДж/моль для розплавів обох вивчених систем. За моделлю ідеальних асоційованих розчинів розраховано термодинамічні властивості сполук, асоціатів і розплавів цих систем.

Посилання на zoom


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 26 листопада 2020
Час: 18:11
Доповідач: Ірина Єгорченко
Тема: Дослідження симетрії рівнянь фізики плазми

Алгебраїчний семінар Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Керівники: Ю.А.Дрозд, А.С.Олійник, А.П.Петравчук
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната:
Дата: Пн, 30 листопада 2020
Час: 17:11
Доповідач: Марина Нестеренко
Тема: Реалізації та контракції алгебр Лі, орбіт-функції та квазікристали
Анотація: У доповіді буде представлено оригінальний метод побудови реалізацій алгебр Лі, зокрема фізично важливих алгебр Пуанкаре, Галілея та конформних, а також описано їх деформації, контракції та диференціальні інваріанти. Крім цього буде розглянуто контракції класів нільпотентних алгебр Лі, S-розширення низькорозмірних алгебр, властивості орбіт-функцій та квазікристали.

Календар

2 3 4 5 9 10 11 16 17 18 24 25 26 30