Семінари за 3.2.2020
Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: кімн. 208
Дата: Пн, 03 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Ю.А. Чаповський
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Тензорні добутки операторних просторів

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 04 лютого 2020
Час: 17:02
Доповідач: А. А. Дороговцев
Тема: Локальные времена самопересечения гауссовских случайных полей

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 06 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Віта Маркітан (Інститут математики НАН України)
Тема: Стохастичні та двічі стохастичні матриці в задачах фрактального аналізу функцій (за матеріалами кандидатської дисертації)
Анотація: Робота присвячена вивченню математичних об'єктів з неоднорідною локальною структурою та фрактальними властивостями: множин, функцій, розподілів випадкових величин, означених в термінах різних зображень дійсних чисел, які використовують стохастичні та двічі стохастичні матриці.

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 208/219/305/424(Бориса Борисовича)
Дата: Чт, 06 лютого 2020
Час: 16:02
Доповідач: Дмитро Ткаченко
Тема: Производные функторы неаддитивных функторов (в смысле Дольда-Пуппе). Полиномиальные функторы

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Пт, 07 лютого 2020
Час: 11:02
Доповідач: Каве Ефтехарінасаб
Тема: Геометрія та аналіз на многовидах Фреше

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/3-305
Дата: Пн, 10 лютого 2020
Час: 10:02
Доповідач: Михайло Єлішевич
Тема: Обмежені розв'язки системи лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь першого порядку з прямокутними матрицями

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: IM/2-208
Дата: Пн, 10 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Ю.А. Чаповський
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Тензорні добутки операторних просторів

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 11 лютого 2020
Час: 11:02
Доповідач: Ірина Чепурухіна
Тема: Еліптичні за Лавруком крайові задачі в узагальнених просторах Соболєва

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: 208 (чи 305)
Дата: Вт, 11 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Заціха Я.В.
Тема: Зображення напівгруп малих порядків
Анотація: Вивчаються властивості комбінаторного характеру і матричні зображення над полем напівгруп третього та четвертого порядків (твірні та визначальні співвідношення, зображувальний тип, тощо).

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 11 лютого 2020
Час: 17:02
Доповідач: Алексей Руденко
Тема: Свойства траекторий марковского процесса связанные с оценками на его плотность и потенциал

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Ср, 12 лютого 2020
Час: 13:02
Доповідач: Дмитро Ткаченко
Тема: Maslov-Viterbo index

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Ср, 12 лютого 2020
Час: 14:02
Доповідач: Іван Фещенко (Інститут математики НАН України)
Тема: Про властивість оберненого найкращого наближення систем підпросторів гільбертового простору

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: IM/2-208
Дата: Чт, 13 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Роман Осауленко (Інститут математики НАН України)
Тема: Про один клас, який містить сингулярні ніде не монотонні функції

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/3-305
Дата: Пн, 17 лютого 2020
Час: 10:02
Доповідач: Петро Самусенко
Тема: Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених диференціально-алгебраїчних систем з точками повороту

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: IM/2-208
Дата: Пн, 17 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Ю.А. Чаповський
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Тензорні добутки C* алгебр.

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: IM/2-219
Дата: Вт, 18 лютого 2020
Час: 12:02
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Замкнені множини на площині, що володіють Z-властивістю (On closed sets in the plane with Z-property)

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 18 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Ірина Денега
Тема: Екстремальне розбиття комплексної площини

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 18 лютого 2020
Час: 17:02
Доповідач: М. І. Портенко
Тема: Про формули Д. Рея для симетричних α-стійких процесів на дійсній осі

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Ср, 19 лютого 2020
Час: 17:02
Доповідач:
Тема: Interaction of laser radiation with hemoglobin of arterial blood.

Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: 432
Дата: Чт, 20 лютого 2020
Час: 16:02
Доповідач: Віта Маркітан (Інститут математики НАН України)
Тема: Стохастичні та двічі стохастичні матриці в задачах фрактального аналізу функцій (за матеріалами кандидатської дисертації)
Анотація: Робота присвячена вивченню математичних об'єктів з неоднорідною локальною структурою та фрактальними властивостями: множин, функцій, розподілів випадкових величин, означених в термінах різних зображень дійсних чисел, які використовують стохастичні та двічі стохастичні матриці.

Теорія категорій
Керівники: В.В. Любашенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: IM/2-208
Дата: Чт, 20 лютого 2020
Час: 16:02
Доповідач: Дмитро Ткаченко
Тема: Derived functors in the sense of Dold-Puppe. Polynomial functors

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Пт, 21 лютого 2020
Час: 14:02
Доповідач: Андріяна Плакош
Тема: Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами

Алгебраїчний семінар Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Керівники: Ю.А.Дрозд, А.С.Олійник, А.П.Петравчук
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 203
Дата: Пт, 21 лютого 2020
Час: 14:02
Доповідач: А.Т.Нуртазин (Институт Информационных и Вычислительных Технологий, г. Алматы)
Тема: Теория модельных, экзистенциально замкнутых, индуктивных и форсинг компаньонов

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пн, 24 лютого 2020
Час: 14:02
Доповідач: І.В. Розора
Тема: Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Основною тематикою є оцiнювання невiдомої iмпульсної перехiдної функцiї та вивчення статистичних властивостей побудованих оцiнок. Одержанi в дисертацiї результати можна умовно подiлити на три частини. Для отримання основних результатiв використовуються квадратично- гауссовi процеси. Тому у першiй частинi дослiджуються аналiтичнi властивостi цих випадкових процесiв. У другiй частинi розроблено методи оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї за рiзних умов, розглянуто їх властивостi та задачi перевiрки гiпотез, для чого використовується теорiя квадратично-гауссових випадкових процесiв. Окремо вивчається ситуацiя, коли вхiдним сигналом системи є модель гауссового випадкового процесу. Третя частина дисертацiї присвячена побудовi моделi випадкового процесу, який розглядається як вхiдний сигнал лiнiйної системи, iз заданою точнiстю та надiйнiстю у певних функцiональних просторах.

Алгебраїчні проблеми функціонального аналізу
Керівники: Ю.С. Самойленко, В.Л. Островський
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: IM/2-208
Дата: Пн, 24 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Ю.А. Чаповський
Тема: Вступ до квантової інформації. Навчальний цикл. Тензорні добутки C*-алгебр (продовження).

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Пн, 24 лютого 2020
Час: 15:02
Доповідач: Р.Є. Ямненко
Тема: Властивості випадкових процесів накопичення із деяких просторів Орліча (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Основною тематикою є оцiнювання розподілів деяких функціоналів екстремумного типу від випадкових процесів із деяких просторів Орліча експоненціального типу, зокрема субгауссових і фі-субгауссових процесів. У першій частині розглядаються оцінки ймовірності перевищення супремума виходу Орлічевих процесів за криву, друга частина досліджує властивості процесів накопичення із просторів Орліча, третя частина присвячена отриманню оцінок для норм відхилів процесів Орліча від заданої кривої.

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: IM/2-219
Дата: Вт, 25 лютого 2020
Час: 12:02
Доповідач: Iryna Denega
Тема: Екстремальне розбиття комплексної площини (Extremal decomposition of the complex plane)

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 25 лютого 2020
Час: 17:02
Доповідач: Olivier Raimond
Тема: An averaging principle for stochastic flows

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Ср, 26 лютого 2020
Час: 14:02
Доповідач: Іван Фещенко (Інститут математики НАН України)
Тема: Про властивість оберненого найкращого наближення систем підпросторів гільбертового простору (продовження доповіді від 12.02.2020)

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Пт, 28 лютого 2020
Час: 11:02
Доповідач: viktor savchuk
Тема: Наукова доповідь

Календар

3 4 6 7 10 11 12 13 17 18 19 20 21 24 25 26 28