Семінари за 7.5.2020
Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 07 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane
Анотація:

Online


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://us04web.zoom.us/j/74767390481?pwd=TVlOWVV2T3l5VW9IRzhUSkNNRWNTQT09
Дата: Чт, 07 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Олена Ванєєва
Тема: Групоїди еквівалентності в задачах групової класифікації

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://us04web.zoom.us/j/78952122093?pwd=K1VkeUFnSHpBSnNJY3hNR0U1UzZGZz09
Дата: Чт, 07 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Станіслав Опанасенко
Тема: Узагальнені групи еквівалентності та розширений симетрійний аналіз диференціальних рівнянь

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/87244154981
Дата: Вт, 12 травня 2020
Час: 17:05
Доповідач: Victor Marx (Leipzig University)
Тема: Smoothing properties of a diffusion on the Wasserstein space

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 14 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity points of a weakly 1-semiconvex set in the plane

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 14 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Ростислав Кривошия (Інститут математики НАН України)
Тема: $Q_2$-нормальні числа та рівномірно розподілені послідовності, продуковані оператором зсуву
Анотація:

У доповіді розглядаються $Q_2$-нормальні та $Q_2$-слабонормальні числа. Доведено, що міра Лебега множини $Q_2$-нормальних чисел дорівнює $1$. Знайдено критерій $Q_2$-нормальності числа в термінах властивостей оператора зсуву цифр $Q_2$-зображення.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 14 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Анатолій Нікітін
Тема: Групова класифікація рівнянь Шрьодінгера зі скалярним та векторним потенціалами

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/87244154981
Дата: Вт, 19 травня 2020
Час: 17:05
Доповідач: Maria Belozerova (Odessa I.I.Mechnikov National University)
Тема: Asymptotic behaviour of solutions of systems of stochastic differential equations with interaction

Семінар лабораторії топології Інституту математики НАН України
Керівники: С. І. Максименко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/82170251420?pwd=Y05BVTRCdUl4ZDJjUnBOSW0vQkRpZz09
Дата: Ср, 20 травня 2020
Час: 02:05
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Про 1-напівопуклу оболонку множини, яка має Z-властивість на площині.

Науковий семінар кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: Zoom ID 819 5411 1820
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 12:05
Доповідач: О.І. Василик
Тема: Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: У першій частині дисертації досліджується клас V(φ,ψ) випадкових процесів як узагальнення класу φ-субгауссових випадкових процесів. Також у цій частині розглядаються умови Ліпшиця для φ-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню φ-субгауссових випадкових процесів, зокрема, процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для функціоналів розв'язків диференціальних рівнянь у частинних похідних вищих порядків з φ-субгауссовими початковими умовами. Четверта частина роботи містить результати дослідження властивостей строго φ-субгауссових процесів квазідробового ефекту, зокрема, оцінки для розподілів супремумів таких процесів.

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Vitalii Shpakivskyi
Тема: G-моногенні відображення у тривимірній асоціативній некомутативній алгебрі (G-monogenic mappings in a three-dimensional associative non-commutative algebra).

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Олег Макарчук (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Тема: Про деякі достатні умови абсолютної неперервності та сингулярності розподілу випадкових величин типу Джессена–Вінтнера
Анотація:

У доповіді представлені деякі достатні умови абсолютної неперервності та сингулярності розподілу випадкових величин, які є узагальненнями симетричних згорток Бернуллі.


Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната:
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 16:05
Доповідач: Ростислав Ямненко (КНУ імені Тараса Шевченка)
Тема: Властивості випадкових процесів накопичення із деяких просторів Орліча (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація: Основною тематикою є оцiнювання розподілів деяких функціоналів екстремумного типу від випадкових процесів із деяких просторів Орліча експоненціального типу, зокрема субгауссових і фі-субгауссових процесів. У першій частині розглядаються оцінки ймовірності перевищення супремума виходу Орлічевих процесів за криву, друга частина досліджує властивості процесів накопичення із просторів Орліча, третя частина присвячена отриманню оцінок для норм відхилів процесів Орліча від заданої кривої.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 21 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Марина Нестеренко
Тема: Реалізація алгебр Лі

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Пт, 22 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Oksana Satur
Тема: Існування циклічних граничних траєкторій для динамічних систем конфлікту з притягальною взаємодією
Анотація:

Досліджено граничні стани дискретних динамічних систем з притягальною взаємодією. Встановлено умови існування циклічних граничних траєкторій та наведено ряд конкретних прикладiв, що iлюструють динамiку системи.


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/8658656240
Дата: Вт, 26 травня 2020
Час: 17:05
Доповідач: Xia Chen (University of Tennessee)
Тема: Parabolic Anderson models – Large scale asymptotics
Анотація:

The model of the parabolic Anderson equation is relevant to some problems  arising from physics such as the particle movement in disorder media, population dynamics, and to the KPZ equations through a suitable transformation.

In the name of intermittency, broadly speaking, there has been increasing interest in the asymptotic behaviors of the system, over a large scale of the time or space, formulated in a quench or annealed form. By the multiplicative structure of the equation, the model is expected to grow geometrically. Hence, the ideas and methods developed from the area of large deviations become relevant and effective to some problems on intermittency.

The talk is to provide some general view on the recent development over the topic of intermittency of this model.


Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Анатолій Маляренко (Mälardalen University, Sweden), Мартін Остоя-Старжевський (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
Тема: Моделювання кілець навколо планет за допомогою випадкових полів
Анотація:

Ми розглядаємо кінематику кілець навколо планет і моделюємо вектор кутової швидкості частинки кільця як випадковий переріз спеціального векторного розшарування. Фрактали з'являться лише в кінці доповіді, коли виявиться, що таке випадкове поле повністю визначається за допомогою послідовності неперервних функцій, що означені на декартовому квадраті деякої фрактальної множини.


Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів
Керівники: проф. О.І. Клесов, проф. О.В. Іванов
Місце проведення: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. 7
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/84638296471?pwd=TEhkeS9nUmhlVnk0bTJtVk1QSVhtQT09
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 16:05
Доповідач: Ольга Василик (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Тема: Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (За матеріалами докторської дисертації)
Анотація: У першій частині дисертації досліджується клас V(φ,ψ) випадкових процесів як узагальнення класу φ-субгауссових випадкових процесів. Також у цій частині розглядаються умови Ліпшиця для φ-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню φ-субгауссових випадкових процесів, зокрема, процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для функціоналів розв'язків диференціальних рівнянь у частинних похідних вищих порядків з φ-субгауссовими початковими умовами. Четверта частина роботи містить результати дослідження властивостей строго φ-субгауссових процесів квазідробового ефекту, зокрема, оцінки для розподілів супремумів таких процесів.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 28 травня 2020
Час: 18:05
Доповідач: Наталія Іванова
Тема: Про деякі застосування диференційної геометрії в реальному житті

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Пт, 29 травня 2020
Час: 15:05
Доповідач: Volodymyr Koshmanenko (Institute of mathematics NAS Ukraine), Tetyana Karataieva
Тема: On cyclic dynamics for SHIR-model of epidemic type
Анотація:

The mathematical SHIR-model deals with complex system of virus infection divided on four parts of individuals named as follows: S - susceptible, H - hidden, I - infected, R - recovered. We propose the original essentially non-linear difference equations describing across mutual dependence and find the conditions ensuring existence of the limit cyclic trajectories. In our approach the hidden part, H, have more dangerous role in spreading of infection, than usually discussed so-called exposed individuals. We observe that cyclic states appear under rather specific demands on the system parameters.


Календар

7 12 14 19 20 21 22 26 28 29