Семінари за 4.6.2020
Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 04 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Властивості множини точок 1-ненапівопуклості слабко 1-напівопуклої множини на площині (продовження). Properties of the set of 1-nonsemiconvexity of a weakly 1-semiconvex set in the plane.

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 04 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Mykola Leonenko (Cardiff School of Mathematics, UK)
Тема: Лекція про мультифрактальність / Lecture on multifractality
Анотація:

У лекції буде зроблено огляд різних підходів до мультифрактальності з прикладами. Буде представлено мультифрактальні добутки випадкових процесів і випадкових полів з деякими подробицями і сценаріями. Доповідь ґрунтується на спільних роботах [1–10].
This lecture presents is a survey of different approaches to multifractality with examples. The multifractal products of stochastic processes and random fields is presented with some details and scenarios. The talk is based on the joint papers [1–10].
[1] Leonenko, N.N., Nanayakkara, R., and Olenko, A. (2020). arXiv:2004.14522.
[2] Grahovac, D. and Leonenko, N.N. (2018). Fractals, 26(4), 1850055, 21 pp.
[3] Denisov, D. and Leonenko, N. (2016). Bernoulli, 22(4), 2579–2608.
[4] Denisov, D.E. and Leonenko, N.N. (2016). Stoch. Anal. Appl., 34(4), 610–643.
[5] Grahovac, D. and Leonenko, N.N. (2014). Chaos Solitons Fractals, 65, 78–89.
[6] Leonenko, N.N. and Shieh, N.-R. (2013). Fractals, 21(2), 1350009, 13 pp.
[7] Anh, V.V., Leonenko, N.N., Shieh, N.-R., and Taufer, E. (2010). Nonlinearity, 23(4), 823–843.
[8] Anh, V.V., Leonenko, N.N., and Shieh, N.-R. (2009). Bernoulli, 15(2), 508–531.
[9] Anh, V.V., Leonenko, N.N., and Shieh, N.-R. (2008). Adv. in Appl. Probab., 40(4), 1129–1156.
[10] Anh, V.V., Leonenko, N.N., and Shieh, N.-R. (2009). Stoch. Anal. Appl., 27(3), 475–499.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 04 червня 2020
Час: 18:06
Доповідач: Роман Попович
Тема: Основи симетрійного аналізу у класах диференціальних рівнянь

Складні системи конфлікту: динаміка, моделі, спектральний аналіз
Керівники: В. Д. Кошманенко
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Пт, 05 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Volodymyr Koshmanenko (Institute of mathematics NAS Ukraine)
Тема: Heuristic analysis of equations for SHIR-model of epidemic type

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/87244154981
Дата: Вт, 09 червня 2020
Час: 17:06
Доповідач: А. С. Радова
Тема: Z-функція Гекке та її застосування в асимптотичних задачах

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 11 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач:
Тема: C. Грищук, Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з простими характеристиками

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 11 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Ольга Василик (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»)
Тема: Узагальнення $\varphi$-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами докторської дисертації) / Generalizations of $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes and their applications (presentation of the D.Sc. degree thesis)
Анотація:

У першій частині основного тексту дисертації досліджується клас $V(\varphi,\psi)$ випадкових процесів як узагальнення класу $\varphi$-субгауссових випадкових процесів, розглядаються умови Ліпшиця для $\varphi$-субгауссових випадкових процесів та досліджуються вейвлет-розклади таких процесів. Друга частина дисертації присвячена моделюванню $\varphi$-субгауссових випадкових процесів, зокрема процесів узагальненого дробового броунівського руху. У третій частині отримано оцінки для розподілів супремумів деяких $\varphi$-субгауссових випадкових полів. Четверта частина містить результати дослідження властивостей строго $\varphi$-субгауссових процесів квазідробового ефекту.

The first part of the thesis contains results obtained for the class $V(\varphi,\psi)$ of stochastic processes, which is a generalization of the class of $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes. Lipschitz conditions for the $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes are considered and wavelet expansions of these processes are studied. The second part of the thesis is devoted to simulation of the $\varphi$-sub-Gaussian stochastic processes, particularly processes of generalized fractional Brownian motion. In the third part estimations for distributions of the suprema of some $\varphi$-sub-Gaussian random fields are obtained. In the fourth part properties of the strictly $\varphi$-sub-Gaussian quasi shot noise processes are studied.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 11 червня 2020
Час: 18:06
Доповідач: Роман Попович
Тема: Основи симетрійного аналізу у класах диференціальних рівнянь (продовження)

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Ср, 17 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Ігор Петков (Національний університет кораблебудування)
Тема: Гранична поведінка відображень і задача Діріхле для рівняння Бельтрамі

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09
Дата: Чт, 18 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Володимир Кошманенко (Інститут математики НАН України), Інга Веригіна (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»)
Тема: Коли стратегія домінування призводить до поразки? / When does a strategy of domination lead to defeat?
Анотація:

Ми обговорюємо проблему захоплення території у динамічній грі з фрактальним поділом простору конфлікту. Показано, що стратегія домінування неминуче призводить до поразки, якщо відповідна перехресна ентропія не мінімальна. Інтерпретація: у повсякденному житті краще мати малу ентропію, ніж багато грошей.

We discuss the problem of capturing territory in a dynamic game with a fractal division of conflict space. We show that the strategy of dominance necessarily leads to defeat if the corresponding cross entropy is not minimal. Interpretation: in everyday life it is better to have a small entropy than a lot of money.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната:
Дата: Чт, 18 червня 2020
Час: 18:06
Доповідач: Анатолій Нікітін
Тема: Ліївські та узагальнені симетрії рівняння Шрьодінгера

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Вт, 23 червня 2020
Час: 13:06
Доповідач: Сергій Янченко (ІМ НАН України)
Тема: Наукова доповідь: Екстремальні задачі теорії наближень класів гладких функцій однієї та багатьох змінних

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (резервна кімната https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09)
Дата: Чт, 25 червня 2020
Час: 15:06
Доповідач: Анатолій Турбін (НПУ імені М. П. Драгоманова)
Тема: Геометрія квадратичних форм / Geometry of quadratic forms
Анотація:

Розглядаються опуклі оболонки розв'язків діофантових рівнянь $x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = m$, $x_i \in \mathbb{Z}$, $n \geq 3$, які є регулярними опуклими многогранниками в $\mathbb{E}^n$.

Convex hulls of solutions of Diophantine equations $x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = m$, $x_i \in \mathbb{Z}$, $n \geq 3$, which are regular convex polyhedra in $\mathbb{E}^n$, are considered.


Календар

4 5 9 11 17 18 23 25