Семінари за 10.2.2021
Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 10 лютого 2021
Час: 14:02
Доповідач: Руслан Салімов (Інститут математики НАН України (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine))
Тема: Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням / Non conformal modulus method in the theory of mappings with finite distortion
Анотація:

Доповідь присвячена дослідженню властивостей відображень зі скінченним спотворенням, що активно досліджуються  протягом останніх 20 років. Розвивається метод неконформного модуля для дослідження диференціальних, локальних, асимптотичних та граничних властивостей відображень зі скінченим спотворенням, кільцевих та нижніх $Q$-гомеоморфізмів, визначених в термінах неконформного $p$-модуля.

The talk is devoted to the study of the properties of mappings with finite distortion, which actively studied during the last 20 years. In the thesis, the method of the non conformal modulus is  developed  to research differential, local, asymptotic and boundary properties of mappings with finite distortion, ring and lower $Q$-homeomorphisms defined in terms of non conformal $p$-modulus.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94059491641?pwd=ZmlsU1UwS3pYWWZmNVRTY2V6NGhMZz09

Meeting ID: 940 5949 1641
Passcode: 559988

 


Календар

2 3 4 5 8 10 11 17 18 22 23 24 25