Семінари за 18.3.2021
Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 18 березня 2021
Час: 15:03
Доповідач: Софія Ратушняк (Інститут математики НАН України)
Тема: Фрактальні функції і розподіли їх значень (фаховий семінар) / Fractal functions and probability distributions of their values (qualifying seminar)
Анотація:

Це фаховий семінар, організований відділом динамічних систем та фрактального аналізу для попередньої експертизи дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертаційне дослідження присвячене функціям, означеним на відрізку $[0; 1]$ у термінах двосимвольного $Q_2$-зображення чисел, що є самоподібним узагальненням класичного двійкового зображення, та його несамоподібного узагальнення — $Q_2^*$-зображення чисел.

This is a qualifying seminar organized by Department of Dynamical Systems and Fractal Analysis for preliminary expert examination of the submitted PhD degree thesis.

Two-symbol representations of real numbers are considered. The $Q_2$-representation of numbers is a self-similar generalization of the classic binary representation; and the $Q_2^*$-representation is its non-self-similar generalization. The thesis is devoted to functions defined on interval $[0, 1]$ in terms of $Q_2$- and $Q_2^*$-representations.


Календар

2 3 4 9 12 16 17 18 23 24 25 30 31