Семінари за 25.3.2021
Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 25 березня 2021
Час: 15:03
Доповідач: Микола Мороз (Інститут математики НАН України)
Тема: Математичні об'єкти та задачі, що пов'язані з рядами Енгеля / Mathematical objects and problems related to Engel series
Анотація:

У доповіді буде розглянуто математичні об'єкти, при вивченні яких виникають ряди Енгеля; задачі, що вже розв'язані стосовно рядів Енгеля; взаємозв'язки між різними модифікаціями рядів Енгеля; відкриті проблеми, що пов'язані з рядами Енгеля.

In the talk, we examine how Engel series arise in studying some mathematical objects and consider already solved problems related to Engel series, relations between various modifications of Engel series as well as open problems related to Engel series.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 25 березня 2021
Час: 18:03
Доповідач: Ірина Єгорченко
Тема: Умовні диференціальні інваріанти
Анотація:

Розглянемо історію поняття умовних диференціальних інваріантів (УДІ),
співвідношення цього поняття та понять відносних та абсолютних
диференціальних інваріантів. УДІ можуть використовуватись для побудови рівнянь, які можуть бути умовно інваріантні відносно певного набору операторів (ми будемо розглядати частковий випадок абсолютної
інваріантності відносно алгебр поворотів, Галілея, Пуанкаре, та умовної інваріантності відносно додаткових операторів. Також це поняття, та опис відповідних УДІ дозволяє побудову класів рівнянь, які можуть бути редуковані відносно заданого анзацу.


Календар

2 3 4 9 12 16 17 18 23 24 25 30 31