Семінари за 1.4.2021
Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 01 квітня 2021
Час: 15:04
Доповідач: Олег Макарчук (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Тема: Про лебегівську структуру розподілу одного випадкового степеневого ряду, представленого $s$-ковим дробом / On the Lebesgue structure of distribution of random power series in the form of $s$-adic representation
Анотація:

У доповіді розглядається випадкова величина \[ \xi = \sum_{k=1}^\infty \frac{\xi_k}{s^k}, \] де $2 \leq s \in \mathbb{N}$, $\xi_k$ — послідовність незалежних випадкових величин, причому кожна з величин $\xi_k$ набуває $s$ цілих значень, які утворюють повну систему лишків за модулем $s$. Представлені критерії належності розподілу $\xi$ до кожного з трьох чистих типів розподілу.

In the talk, we consider a random variable \[ \xi = \sum_{k=1}^\infty \frac{\xi_k}{s^k}, \] where $2 \leq s \in \mathbb{N}$, $\xi_k$ is a sequence of independent random variables, and any $\xi_k$ takes $s$ integer values that form a complete residue system modulo $s$. Criteria for distribution of $\xi$ to be of every pure Lebesgue type of probability distribution are given.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 01 квітня 2021
Час: 18:04
Доповідач: Сергій Коваль (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")
Тема: Симетрії (2+1)-вимірного рівняння Шредінгера-Паулі для заряджених частинок зі спіном
Анотація:

За допомогою класичного алгебраїчного підходу прокласифіковано скалярні, векторні та матричні потенціали для (2+1)-вимірного рівняння Шредінгера-Паулі. Знайдено 15 нееквівалентних потенціалів разом з відповідними алгебрами симетрій.


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 06 квітня 2021
Час: 17:04
Доповідач: Alexander Iksanov
Тема: On nested occupancy scheme in random environment

Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики
Керівники: проф. Мельник Т.А., проф. Самойленко В.Г.
Місце проведення: кафедра математичної фізики, механіко-математичний факультет КНУ
Кімната: 33
Дата: Чт, 08 квітня 2021
Час: 14:04
Доповідач: міні-конференція з доповідачами: Гап’як І.В., Ловейкін А.В., Довгий Б.П.
Тема: "Кінетичні рівняння для плинів твердих куль", "Розв'язання змішаних задач теорії потенціалу за допомогою векторних рівнянь Вінера-Гопфа", "Розв'язання деяких задач математичної фізики з використанням математичного пакету MATLAB"
Анотація: Приєднатися до коференції Zoom можна за посиланням: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86856854234?pwd=UzZZa3Mzd2h3cE5JejF0TStKZzN5dz09 Meeting ID: 868 5685 4234 Passcode: 123456

Алгебраїчний семінар Інституту Математики
Керівники: проф. Ю.А. Дрозд
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://us04web.zoom.us/j/78846040198?pwd=Y3JhNTlzTmhXNUNSaU96eTRTS2o3Zz09
Дата: Вт, 13 квітня 2021
Час: 15:04
Доповідач: Р.Скуратовський (Київ)
Тема: Вербальна ширина в знакозмінній группі і деяких групах Матьє.
Анотація: Вербальна ширина по множині квадратів вільної групи досліжена С.Саркаром.  Ми знаходимо вербальну ширину і діаметр знакозмінної группи по множині  квадратів  її елементів. Ця  ж задача  вирішена  для  груп  Матьє виключаючи   M_22, M_23 і M_24.  Також досліджено ширину по коммутанту силовських 2-підгруп цієї групи.

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 13 квітня 2021
Час: 17:04
Доповідач: Alexander Ivanov (National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute")
Тема: Limit theorems for nonlinear transformations of Gaussian stationary processes and their use in statistics

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 20 квітня 2021
Час: 17:04
Доповідач: Abdurakhmon Aliyev (V.I.Romanovsky Institute of Mathematics)
Тема: Central limit theorem for stochastic perturbations of circle maps
Анотація:

(joint work with Prof. Akhtam Dzhalilov, Turin Polytechnic University in Tashkent)


Асимптотичні методи статистики
Керівники: Професори О. Г. Кукуш та Р. Є. Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ
Кімната: Meeting ID: 811 8790 5839 Passcode: 345411
Дата: Ср, 21 квітня 2021
Час: 14:04
Доповідач: . Prof. Jean-Renaud Pycke (France)
Тема: On some asymptotic results in directional Statistics based on Karhunen-Loève expansions

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Ср, 21 квітня 2021
Час: 15:04
Доповідач: Руслан Салімов (Інститут математики)
Тема: Метод неконформного модуля у теорії відображень зі скінченним спотворенням

Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/84322131944?pwd=a2pwRVFkWUsvdWRyRUdqNHZTNmNtZz09
Дата: Ср, 21 квітня 2021
Час: 17:04
Доповідач: Оксана Шкурат
Тема: Застосування методів оброблення медичних зображень для дослідження медичних даних
Анотація:

Медичні дані пацієнтів є основою комунікації в галузі електронної охорони здоров’я. Взаємодія медичних працівників ґрунтується на процесах отримання, зберігання, оброблення та аналізу, а також передачі текстових та графічних даних. До графічних даних відносяться зображення рентгенографії, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукових досліджень, мікроскопічних досліджень тощо. З обробленням та аналізом графічної інформації, що несуть в собі медичні зображення розширюється медичний досвід спеціалістів, а також виникає можливість впровадити довготривалий моніторинг станів пацієнтів, персоніфіковану медицину, що в свою чергу підвищить рівень медицини та економіки країни. Виділення ознак зображень та прийняття на їх основі експертних рішень дозволить уникнути помилок, ускладнень, зменшити ймовірність неправильного діагнозу в медичній практиці. Тому актуальним є розроблення, вдосконалення, а також впровадження методів оброблення зображень у медичні дослідження. У доповіді розглядатимуться методи підвищення яскравості зображень, сегментації для автоматизованого визначення відхилень на об’єктах зображень, контурного опису та пошуку медичних зображень. Запропоновані методи оброблення медичних зображень доцільно застосовувати: як окремі модулі автоматизованого аналізу зображень у складі медичної інформаційної системи; або у сукупності як інформаційна технологія оброблення медичних даних, що дозволяє створювати медичні інформаційні системи з розширеними функціональними можливостями.


Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Пн, 26 квітня 2021
Час: 14:04
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Замкнені 1-опуклі множини на площині

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 27 квітня 2021
Час: 17:04
Доповідач: Alexey Rudenko (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: The existence of self-intersections for projections of Brownian motions on stratified Lie group

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 29 квітня 2021
Час: 15:04
Доповідач: Tetiana Osipchuk
Тема: Замкнені 1-опуклі множини на площині

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 29 квітня 2021
Час: 15:04
Доповідач: Ростислав Кривошия (Інститут математики НАН України)
Тема: Про множину нормальних чисел, побудовану в термінах $Q_s^*$-представлення дійсних чисел / On the set of normal numbers constructed in terms of $Q_s^*$-representation of real numbers
Анотація:

У доповіді вводиться поняття $Q_s^*$-нормального числа, що є аналогом відповідного поняття для класичного $s$-кового представлення, за умови, що послідовність стохастичних векторів $(q_{0n}; q_{1n}; \ldots; q_{(s-1)n})$, які відповідають $Q_s^*$-представленню, збігається до стохастичного вектора $(q_0; q_1; \ldots; q_{s-1})$ зі строго додатними координатами. Показано, що за умови \[ \sum_{n=1}^\infty \left( (q_{0n} - q_0)^2 + (q_{1n} - q_1)^2 + \ldots + (q_{(s-1)n} - q_{s-1})^2 \right) < +\infty \] майже всі числа є $Q_s^*$-нормальними.

In the talk, we introduce the notion of a $Q_s^*$-normal number, which is an analogue of the corresponding notion for classic $s$-adic representation, with condition that the sequence of stochastic vectors $(q_{0n}, q_{1n}, \ldots, q_{(s-1)n})$ corresponding to $Q_s^*$-representation tends to the stochastic vector $(q_0, q_1, \ldots, q_{s-1})$ with strictly positive coordinates. We show that almost all numbers are $Q_s^*$-normal if \[ \sum_{n=1}^\infty \left( (q_{0n} - q_0)^2 + (q_{1n} - q_1)^2 + \ldots + (q_{(s-1)n} - q_{s-1})^2 \right) < +\infty. \]


Календар

1 6 8 13 20 21 26 27 29