Семінари за 1.4.2021
Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6
Дата: Чт, 01 квітня 2021
Час: 15:04
Доповідач: Олег Макарчук (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Тема: Про лебегівську структуру розподілу одного випадкового степеневого ряду, представленого $s$-ковим дробом / On the Lebesgue structure of distribution of random power series in the form of $s$-adic representation
Анотація:

У доповіді розглядається випадкова величина \[ \xi = \sum_{k=1}^\infty \frac{\xi_k}{s^k}, \] де $2 \leq s \in \mathbb{N}$, $\xi_k$ — послідовність незалежних випадкових величин, причому кожна з величин $\xi_k$ набуває $s$ цілих значень, які утворюють повну систему лишків за модулем $s$. Представлені критерії належності розподілу $\xi$ до кожного з трьох чистих типів розподілу.

In the talk, we consider a random variable \[ \xi = \sum_{k=1}^\infty \frac{\xi_k}{s^k}, \] where $2 \leq s \in \mathbb{N}$, $\xi_k$ is a sequence of independent random variables, and any $\xi_k$ takes $s$ integer values that form a complete residue system modulo $s$. Criteria for distribution of $\xi$ to be of every pure Lebesgue type of probability distribution are given.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 01 квітня 2021
Час: 18:04
Доповідач: Сергій Коваль (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського")
Тема: Симетрії (2+1)-вимірного рівняння Шредінгера-Паулі для заряджених частинок зі спіном
Анотація:

За допомогою класичного алгебраїчного підходу прокласифіковано скалярні, векторні та матричні потенціали для (2+1)-вимірного рівняння Шредінгера-Паулі. Знайдено 15 нееквівалентних потенціалів разом з відповідними алгебрами симетрій.


Календар

1 6 8 13 20