Правління КМТ

Президент
член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
Віцепрезидент
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Члени правління
доктор фіз.-мат. наук, професор
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
доктор фіз.-мат. наук
доктор фіз.-мат. наук, професор
кандидат фіз.-мат. наук
Наглядова рада
доктор фіз.-мат. наук
кандидат фіз.-мат. наук
доктор фіз.-мат. наук
Скарбник
кандидат фіз.-мат. наук
Секретар
кандидат фіз.-мат. наук