ГО Київське математичне товариство

Виступ Костянтина Юсенко на засіданні КМТ

2022-09-21 • С. Максименко


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на онлайн засідання Київського математичного колоквіуму, як відбудеться 13 жовтня 2022 року о 16:00. На засідання зробить доповідь Костянтин Юсенко, докторант Інституту математики НАН України та співробітник Інституту математики НАН України та статистики Університету Сан Пауло, Бразилія

Назва доповіді: Гомологія в скінченновимірних алгебрах

Абстракт: В першій частині цієї доповіді нагадаємо деякі основні відомості щодо скінченновимірних алгебр та їх модулів. У другій частині ми обговоримо певні гомологічні інваріанти алгебр (такі як глобальна розмірність і гомологія Хохшильда), відкриті гіпотези щодо них а також низку недавніх результатів.

Засідання відбудеться за посиланням: https://bbb.imath.kiev.ua/b/ser-rk7-dqd-hon