18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6 (резервна кімната https://zoom.us/j/76427685994?pwd=NkFRemJQcGpJQ0xKSDlRa0hiMHFhUT09)
Дата: Чт, 02 грудня 2021
Час: 15:12
Доповідач: Ростислав Кривошия (Інститут математики НАН України)
Тема: Узагальнення критерію нормальності Пятецького-Шапіро для чисел з $Q_s$-цифрами / Generalization of the Piatetski-Shapiro criterion of normality for numbers with $Q_s$-digits
Анотація:

У доповіді для $Q_s$-представлення, заданого стохастичним вектором $(q_0; q_1; \ldots; q_{s-1})$, та деякої послідовності стохастичних векторів $(q_{0k}; q_{1k}; \ldots; q_{(s-1)k})$, $k \in \mathbb{N}$, вводяться числа $x = \Delta^{Q_s}_{\alpha_0 \alpha_1 \ldots}$ з властивістю
\[
  \lim_{n\to\infty} \frac{N_n(x; (\beta_1; \beta_2; \ldots; \beta_l))}{n}
  = \prod_{j=1}^\infty q_{\beta_jj}
  \qquad (1)
\]
для довільного блоку цифр $(\beta_1; \beta_2; \ldots; \beta_l)$, де $N_n(x; (\beta_1; \beta_2; \ldots; \beta_l))$ — кількість блоків цифр $(\beta_1; \beta_2; \ldots; \beta_l)$ серед цифр $\alpha_0$, $\alpha_1$, $\ldots$, $\alpha_n$ числа $x$. Показано, що коли існує стала $C$ така, що для довільного блоку цифр $(\beta_1; \beta_2; \ldots; \beta_l)$
\[
  \limsup_{n\to\infty} \frac{N_n(x; (\beta_1; \beta_2; \ldots; \beta_l))}{n}
  < C \prod_{j=1}^\infty q_{\beta_jj},
\]
то $x$ задовольняє умову (1). Вказано алгоритм побудови числа, що має властивість (1).

In the talk, for $Q_s$-expansion defined by stochastic vector $(q_0, q_1, \ldots, q_{s-1})$ and for some sequence of stochastic vectors $(q_{0k}, q_{1k}, \ldots, q_{(s-1)k})$, $k \in \mathbb{N}$, we introduce numbers $x = \Delta^{Q_s}_{\alpha_0 \alpha_1 \ldots}$ with the property
\[
  \lim_{n\to\infty} \frac{N_n(x, (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_l))}{n}
  = \prod_{j=1}^\infty q_{\beta_jj}
  \qquad (1)
\]
for any block of digits $(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_l)$, where $N_n(x, (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_l))$ is a number of blocks of digits $(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_l)$ among digits $\alpha_0$, $\alpha_1$, $\ldots$, $\alpha_n$ of a number $x$. We show that if there exists constant $C$ such that, for any block of digits $(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_l)$,
\[
  \limsup_{n\to\infty} \frac{N_n(x, (\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_l))}{n}
  < C \prod_{j=1}^\infty q_{\beta_jj},
\]
then $x$ satisfies condition (1). Algorithm for constructing of a number with property (1) is given.


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 30 листопада 2021
Час: 17:11
Доповідач: Mariia Belozerowa (Odessa I.I. Mechnikov National University)
Тема: Lyapunov exponents of the system of stochastic differential equations with interaction

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09
Дата: Вт, 30 листопада 2021
Час: 15:11
Доповідач: Григорій Торбін
Тема: Про топологічну структуру спектрів нескінченних згорток Бернуллі

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: https://zoom.us/j/9890228799?pwd=K2wxZGpoU0FRakxubnY1UVFOdnlsUT09
Дата: Вт, 23 листопада 2021
Час: 15:11
Доповідач: Олександр Бурилко
Тема: Синхронізація, химери та хаос у модульній мережі зв’язаних осциляторів.
Анотація: Доповідь складається з двох частин. У першій буде наведено відомості з історії створення теорії синхронізації. Другу частину присвячено опису колективної динаміки у двомодульній системі зв’язаних фазових осциляторів з взаємодією типу Курамото-Сакагучі. Будуть описані інваріантні множини системи, пов’язані з різного роду кластерами та протифазними режимами. Буде показано, за яких параметричних умов система є градієнтною, бездивергентною, має інтеграли руху та є консервативно-дисипативною. Будуть описані нейтральні, гетероклінічні та хаотичні химери, а також бар’єрні поверхні (серпентивні химери), що розділяють розв’язки з топологічно різною динамікою.