18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 25 лютого 2021
Час: 18:02
Доповідач: Станіслав Опанасенко (Department of Mathematics and Statistics, Memorial University of Newfoundland, Canada)
Тема: Group classifications of Kolmogorov and Fokker-Planck equations
Анотація:

We study admissible transformations and Lie symmetries of various classes of Kolmogorov equations, of Fokker-Planck equations and of heat equations with potentials in the case of space dimension one. To carry out the group classifications of classes of Kolmogorov and Fokker-Planck equations with the help of the method of mappings between classes, we map these classes to the class of heat equations with potentials by families of point transformations parameterized by arbitrary elements of the corresponding initial classes. As a result, the group classifications of the above classes with respect to the associated equivalence groups are reduced to finding all solutions to heat equations with potentials listed in Lie’s canonical group classification that are inequivalent with respect to the essential point symmetry groups of these equations. For the related subclasses of equations with time-independent coefficients, we explicitly present complete lists of Lie-symmetry extensions that are inequivalent with respect to the associated equivalence groups.


Семінар Центру дослідження даних КАУ
Керівники: Кафедра математики КАУ. <a href="https://sites.google.com/view/data-analysis/home">Cайт семінару</a>
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/87293269145?pwd=NXBic2ZkZ3B3VWhycW9IZFcxenZiQT09
Дата: Ср, 24 лютого 2021
Час: 17:02
Доповідач:
Тема: Аналіз фотоемісійних спектрів багатозонних надпровідників методами машинного навчання з застосуванням згорткових нейронних мереж

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 24 лютого 2021
Час: 14:02
Доповідач: Тарас Василишин (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University))
Тема: Аналіз на спектрах алгебр аналітичних та гладких функцій на банаховому просторі (за матеріалами докторської дисертації) / Analysis on spectra of algebras of analytic and smooth functions on a Banach space
Анотація:

В роботі вивчаються алгебри симетричних (інваріантних відносно композиції аргументу із довільним вимірним автоморфізмом області визначення аргументу) функцій на банахових просторах вимірних за Лебегом функцій на підмножинах множини дійсних чисел і на декартових степенях таких банахових просторів.Описано спектри (множини нетривіальних неперервних скалярнозначних гомоморфізмів) алгебр Фреше симетричних цілих аналітичних функцій обмеженого типу на банахових просторах. Також побудовано зображення цих алгебр Фреше у вигляді алгебр Фреше аналітичних функцій на їхніх спектрах.

We consider algebras of symmetric (invariant under the composition of its argument with any measurable automorphism of the domain of the argument) functions on Banach spaces of Lebesgue measurable functions on subsets of the real line and on Cartesian powers of these Banach spaces. We describe spectra (sets of nontrivial continuous scalar-valued homomorphisms) of Fréchet algebras of symmetric entire analytic functions of bounded type on Banach spaces. Also we represent these Fréchet algebras as Fréchet algebras of analytic functions on their spectra.

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95431976012?pwd=SFRqOURRNU5tSkRGbk1uQitaUS9zUT09

Meeting ID: 954 3197 6012
Passcode: 799122


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 23 лютого 2021
Час: 17:02
Доповідач: Vitalii Konarovskyi
Тема: Stochastic block model in a new critical regime and the interacting multiplicative coalescent

Семінар молодих вчених
Керівники: Рада молодих вчених ІМ НАНУ
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85943172589
Дата: Пн, 22 лютого 2021
Час: 13:02
Доповідач: Олена Атласюк (відділ диференціальних рівнянь та теорії коливань)
Тема: Одновимірні фредгольмові крайові задачі з параметром

Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Чт, 18 лютого 2021
Час: 18:02
Доповідач: Діана Мальцева (механіко-математичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Тема: Груповий аналіз і точні розв’язки системи Бойті-Леона-Пемпінеллі (продовження)

Київський семінар з функціонального аналізу
Керівники: Антонюк О.В., Кочубей А.Н., Михайлець В.А., Островський В.Л. Самойленко Ю.С.
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Ср, 17 лютого 2021
Час: 14:02
Доповідач: Ігор Мединський (Національний університет “Львівська політехніка”)
Тема: Фундаментальні розв’язки задачі Коші для вироджених параболічних рівнянь (за матеріалами докторської дисертації)
Анотація:

В доповіді робиться огляд основних результатів докторської дисертації, яка присвячена побудові, дослідженню і застосуванню фундаментальних розв’язків задачі Коші для таких чотирьох класів вироджених параболічних рівнянь:
К1: вироджені диференціальні рівняння типу Колмогорова другого порядку;
К2: вироджені диференціальні рівняння типу Колмогорова довільного порядку;
К3: вироджені диференціальні рівняння типу Колмогорова другого порядку і виродженням на початковій гіперплощині;
К4: параболічні системи векторного порядку і виродженням на початковій гіперплощині.

Zoom Meeting: https://zoom.us/j/99153919751?pwd=eHdFNjJZZ25QWG1IK3Q0aDZGYmg1UT09

Meeting ID: 991 5391 9751
Passcode: 149373