18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Семінар відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань
Керівники: член-кор. НАН України О. А. Бойчук
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната:
Дата: Пн, 31 травня 2021
Час: 11:05
Доповідач: Константінов Олександр Володимирович
Тема: Нелінійні задачі динаміки та керування конструкцій з рідиною в режимі вимушених коливань і параметричної взаємодії
Анотація:

Об’єднане засідання семінарів відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань, відділу математичних проблем механіки та теорії керування і відділу обчислювальної математики


Сучасні проблеми актуарної і фінансової математики
Керівники: Ю.С. Мішура
Місце проведення: Корпус мехмату КНУ
Кімната: 505
Дата: Ср, 19 травня 2021
Час: 15:05
Доповідач: І. М. Хамдамов (Національний університет Узбекістана імені Мірзо Улугбека)
Тема: Граничні теореми для функціоналів від випадкових опуклих оболонок
Анотація: Рассмотрим выпуклую оболочку, порожденную однородными пуассоновскими точечными процессами в многоугольнике на плоскости. Выпуклые оболочки представляют собой очень сложный с аналитической точки зрения объект. Поэтому изучение свойств даже простейших функционалов от выпуклых оболочек таких, скажем, как число вершин или площадь, является совсем не простой задачей. Этим объясняется тот факт, что до появления работы P.Groeneboom (Groeneboom P. Limit theorems for convex hulle. Probab. Th. Rel. Fields, 1988, v.79, N3, P. 327-368) основной прогресс проявлялся в изучении асимптотических выражений средних значений подобных функционалов. В настоящей работе доказана центральная предельная теорема для совместных распределения число вершины, площадь и периметра выпуклой оболочки в многоугольнике. СПИСОК ОСНОВНЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 1. Formanov Sh.K., Khamdamov I.M. On joint probability distribution of the number of vertices and area of the convex hulls generated by a Poisson point process, Statistics & Probability Letters, Volume 169, February 2021, 108966, 1- 7. 2. Нагаев А.В, Хамдамов И.М. О роли экстремальных слагаемых в сумме случайных величин., Теория вероятностей и ее применения, 2002г., том 47, выпуск 3, стр. 575-583. (англ.вар.: On the Role of Extreme Summands in Sums of Independent Random Variables, Theory of Probability and Its Applications 2003. Volume 47, Issue 3, pp.533- 541). 3. Khamdamov I.M. On Limit Theorem for the Number of Vertices of the Convex Hulls in a Unit Disk, Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics 2020, 13(3), 275–284. 4. Khamdamov I.M. Properties of convex hull generated by inhomogeneous Poisson point process, Ufimsk. Mat. Zh., 2020, Volume 12, Issue 3, 83–98. 5. Khamdamov I.M., Chay Z.S. Joint distribution of the number of vertices and the area of convex hulls generated by a uniform distribution in a convex polygon, Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics 2021. 6. Khamdamov I.M. Some properties of convex hulls generated by Poisson point process, Uzbek Mathematical Journal, 2020, No 4, 62-69. 7. Хамдамов И.М. О роли экстремальных слагаемых в вероятности больших уклонений в усечённых суммах, Бюллетень Института математики, 2021, Том 4, №1, 64 – 70. Доповідь відбудеться о 15:00 в режимі онлайн-конференції Посилання: https://join.skype.com/b2sJNWSiDHMb

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 18 травня 2021
Час: 17:05
Доповідач: Mykola Vovchanskii (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: On the rate of convergence of the fractional step method for the Arratia flow

Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 11 травня 2021
Час: 17:05
Доповідач: Ekaterina Glinyanaya (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: Gaussian random fields related to coalescent structure in the Arratia flow