18.12.2019 Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018) Пішов з життя видатний математик, фахівець з теорії функцій і комплексного аналізу, член-кореспондент НАН України Юрій Юрійович Трохимчук (17.03.1928 - 18.12.2018)
23.11.2019 Новий склад правління КМТ 22 листопада 2019 року в Інституті математики НАН України відбулись Загальні Збори Київського математичного товариства. Був заслуханий звіт Президента КМТ за 2017-2019 роки, проведені перевибори правління КМТ та обговорені деякі зміни до статуту КМТ.
25.10.2019 Загальні збори КМТ 22 листопада 2019 року

Шановні члени Київського математичного товариства.

Запрошую Вас на Загальні збори Київського математичного товариства, які відбудуться в п'ятницю 22 листопада о 16:00 в Інституті математики НАН України.

Питання, які будуть розглянуті на засіданні

  1. Фінансовий звіт КМТ за 2 роки.
  2. Звіт про іншу діяльність товариства за 2 роки.
  3. Вибори президента, правління та наглядової ради згідно статуту КМТ.
  4. Внесення змін та доповнень до статуту.
15.10.2019 Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната:
Дата: Вт, 16 листопада 2021
Час: 12:11
Доповідач: Ivan Fesenko ( University of Nottingham)
Тема: Geometries underlying deep properties of numbers
Анотація:

Abstract: I will talk about adelic and anabelian geometries whose use expands our understanding of discrete structures such as integer numbers and solutions of  Diophantine equations

 

Ivan Fesenko (Chair of Pure Mathematics, University of Nottingham)

Research areas: algebraic number theory, higher number theory, algebraic K-theory, infinite group theory, higher Haar measure and integration on non-locally compact groups, functional analysis and mean-periodic functions, adelic symmetries and dualities, representation theory, algebraic geometry, anabelian geometry, epidemic modelling

Principal Investigator of EPSRC Programme Grant "Symmetries and Correspondences"

The author of proposal for new additional £300 million funding of UK mathematics and the coordinator of a group of mathematicians to produce its final version, the new funding was announced by the UK government in January 2020

60 former PhD students and postdoctoral visitors, C. Birkar became a Fields Medallist in 2018, he is the only home grown UK Medallist since 1997, some of the former young researchers are now professors in Univ. Cambridge, Oxford, Durham, Frankfurt, Chicago, UCLA, Beijing Univ., St Petersburg Univ., Kyoto Univ., Tsinghua Univ., Sorbonne


Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/85958268840
Дата: Вт, 19 жовтня 2021
Час: 12:10
Доповідач: Олексій Ребенко
Тема: Про найпростіше доведення формули Келі
Анотація:

Отримана формула кількості m-кореневих помічених графів-лісів із заданим числом вершин. Частинним випадком (m=1) є формула  Келі(Cayley’s formula).

Встановлений зв'язок з рівнянням Кірквуда-Зальцбурга для кореляційних функцій системи взаємодіючих точкових частинок.


Теоретико-групові методи в диференціальних рівняннях
Керівники: професор Нікітін А.Г.
Місце проведення: Інститут математики НАНУ
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/dep-evh-zz9-ua9
Дата: Пт, 01 жовтня 2021
Час: 17:10
Доповідач: Дмитро Попович
Тема: Узагальнення контракцiй Iньоню–Вiгнера i лiївськи ортогональнi оператори

Семінар відділу теорії функцій
Керівники: А.С.Романюк
Місце проведення: Інститут математики НАН України
Кімната: IM/2-208
Дата: Пт, 01 жовтня 2021
Час: 11:10
Доповідач: Сергій Янченко (Інститут математики НАН України)
Тема: Колмогоровськi поперечники та ентропiйнi числа класiв Нiкольського–Бєсова

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Олег Макарчук (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)
Тема: Асимптотична поведінка модуля характеристичної функції розподілу Кантора / Asymptotic behaviour of the absolute value of the characteristic function of the Cantor probability distribution
Анотація:

У доповіді представлені результати дослідження асимптотичної поведінки модуля характеристичної функції випадкової величини, функцією розподілу якої є класична сингулярна функція Кантора. Акцент зроблено на обчисленні верхньої границі модуля характеристичної функції розподілу Кантора. Розглядаються питання поглиблення відповідних результатів на клас випадкових величин, представлених $s$-ковим дробом з надлишковим набором цифр.

We discuss the random variable whose probability distribution function is a classic singular Cantor function. In the talk, we study the asymptotic behaviour of the absolute value of its characteristic function. In particular, we calculate the upper limit of the absolute value of the characteristic function of the Cantor probability distribution. Some extensions of such results on the class of random variables represented by $s$-adic expansion with a redundant set of digits are considered.

Онлайн/Online: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Математичні проблеми механіки та обчислювальна математика
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната:
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 11:09
Доповідач: Тарас Олександрович Котов (Інститут математики НАНУ)
Тема: Робастна стабілізація та зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування
Анотація:

Виступ за матеріалами дисертації доктора філософії.

Join Zoom Meeting #95797178702 Time: Sep 30, 2021 11:00 PM Kiev

Meeting ID: 957 9717 8702  Passcode: 511948
 

Семінар відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу
Керівники:
Місце проведення: Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната:
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 10:09
Доповідач: Сергій Грищук
Тема: Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою

Міжнародний семінар в рамках проєкту "SOMPATY: Spectral Optimization: From Mathematics to Physics and Advanced TechnologY"
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://zoom.us/j/91749209940?pwd=N2VZYUdFcm1ZdmhkTlkrK2tnVGEwZz09
Дата: Чт, 30 вересня 2021
Час: 10:09
Доповідач: Jambul Yusupov (Laboratory for Advanced Studies, Turin Polytechnic University in Tashkent)
Тема: Modeling and design of PT-symmetric networks: Quantum transport, soliton dynamics and dissipation effects
Анотація:

 Abstract: We discuss extension of PT-symmetric quantum physics and soliton theory to the case of networks. In particular, we provide an approach for designing PT-symmetric quantum graphs. Also, we discuss the problem of sliton
dynamics in networks. Relation of the both problems to the issue of
dissipative networks will be also discussed.


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 28 вересня 2021
Час: 17:09
Доповідач: Alexey Rudenko (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: Multiple intersections for functions of Brownian motion on Carnot group

Семінар Інституту математики НАН України
Керівники:
Місце проведення: онлайн
Кімната: https://bbb.imath.kiev.ua/b/ser-pku-ucy-cpd
Дата: Вт, 28 вересня 2021
Час: 12:09
Доповідач: Сергій Максименко
Тема: Деформації функцій на поверхнях

Семінар з фрактального аналізу / Fractal analysis seminar
Керівники: Микола Працьовитий
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9/Інститут математики НАН України, вул. Терещенківська, 3
Кімната: 456
Дата: Чт, 23 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Микола Працьовитий (НПУ імені М. П. Драгоманова; Інститут математики НАН України)
Тема: Один з класів фрактальних функцій (частина 3) / One class of fractal functions (part 3)
Анотація:

Вводиться в розгляд функція, яка має фрактальні властивості, залежить від нескінченної кількості параметрів і означується в термінах абсолютно збіжних нескінченних добутків та $Q_2$-зображення аргументу. Обговорюються ефекти, які мають місце при переході від класичного двійкового до $Q_2$-зображення.

We introduce the function with fractal properties that depends on infinitely many parameters and is defined in terms of absolutely convergent infinite products and $Q_2$-representation of argument. Effects arising during the transition from classic binary representation to $Q_2$-representation are discussed.

Онлайн/Online: https://bbb.imath.kiev.ua/b/fra-gzt-rh6


Исчисление Маллявена и его приложения
Керівники: А.А.Дороговцев
Місце проведення: Институт математики НАН Украины
Кімната: https://us02web.zoom.us/j/83924873277
Дата: Вт, 21 вересня 2021
Час: 17:09
Доповідач: Georgii Riabov (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine)
Тема: Construction of strong stochastic flows via consistent families of n-point motions

Семінар кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь
Керівники: Г.М. Торбін
Місце проведення: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9
Кімната: 448
Дата: Вт, 21 вересня 2021
Час: 15:09
Доповідач: Bill Mance (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland)
Тема: Descriptive complexity in Cantor series
Анотація: A Cantor series expansion for a real number $x$ with respect to a basic sequence $Q=(q_1,q_2,\dots)$, where $q_i \geq 2$, is a generalization of the base $b$ expansion to an infinite sequence of bases. Ki and Linton in 1994 showed that for ordinary base $b$ expansions the set of normal numbers is a ${\Pi}^0_3$-complete set, establishing the exact complexity of this set. In the case of Cantor series there are three natural notions of normality: normality, ratio normality, and distribution normality. These notions are equivalent for base $b$ expansions, but not for more general Cantor series expansions. We show that for any basic sequence the set of distribution normal numbers is ${\Pi}^0_3$-complete, and if $Q$ is $1$-divergent then the sets of normal and ratio normal numbers are ${\Pi}^0_3$-complete. We further show that all five non-trivial differences of these sets are $D_2({\Pi}^0_3)$-complete if $\lim_i q_i=\infty$ and $Q$ is $1$-divergent. This shows that except for the trivial containment that every normal number is ratio normal, these three notions are as independent as possible.