В 2021 році Київське математичне товариство започаткувало щорічні зібрання присвячені Дмитру Олександровичу Ґраве (25.08.1863 - 19.12.1939), першому академіку з математики АН УРСР, та першому директору Інституту математики НАН України.

Ідея проведення цих читань виникла на засіданнях КМТ під час доповідей В. Герасименко присвячених 100-річчю Інституту математики НАН України.


Перші Гравевські читання

 • Дата: 23 вересня 2021
  Час: 17:00
  Відеозапис лекцій
  1. Доповідач: Ю. А. Дрозд
   член-кореспондент НАН України, завідувач відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Від семінару Граве до похідних категорій

  2. Доповідач: А. Г. Нікітін
   член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичної фізики Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Симетрії та суперсиметрії рівняння Шредінгера


Другі Гравевські читання

 • Дата: 6 вересня 2022
  Час: 16:00
  Відеозапис лекцій
  1. Доповідач: М. І. Портенко
   член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Зародження і розвиток ідей теорії стохастичних диференціальних рівнянь в українській математичній школі


Треті Гравевські читання

 • Дата: 5 вересня 2023
  Час: 16:00
  Відеозапис лекцій
  1. Доповідач: Кошманенко В. Д.
   провідний науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: До питання про існування рівноважних компромісних станів в моделях боротьби альтернативних опонентів

  2. Доповідач: Максименко С. І.
   завідувач відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Деформаційні властивості шарувань Морса-Ботта

 • Дата: 6 вересня 2023
  Час: 16:00
  Відеозапис лекцій
  1. Доповідач: Лимарченко О. С.
   завідувач кафедри механіки суцільних середовищ Київського національного університету імені Тараса Шевченка (link)
   Назва доповіді: Усталені коливання вільної поверхні рідини. Чи існують вони і коли?

  2. Доповідач: Качановський М. О.
   провідний науковий співробітник відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Формули типу Кларка-Окона на просторах регулярних основних і узагальнених функцій в аналізі білого шуму Леві

 • Дата: 7 вересня 2023
  Час: 16:00
  Відеозапис лекцій
  1. Доповідач: Плакса С. А.
   завідувач відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Моногенні функції в просторах з комутативним множенням і гармонічні вектори

  2. Доповідач: Герасименко В. І.
   провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України (link)
   Назва доповіді: Зародження та розвиток ідей теорії кінетичних рівнянь в Інституті математики