Наукове товариство ім. Шевченка в Америці та фундація “Україна-США” оголошують конкурс на здобуття премії для молодих математиків України у 2022 році. Мета конкурсу - стимулювання інтересу молоді до фундаментальних та прикладних наукових досліджень, та підтримка молодих математиків, що займаються науковою роботою у себе на Батьківщині.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України віком до 35 років на 1 січня 2022 року, які отримали видатні результати в математиці і є або

– кандидатами фіз.-мат. наук, або

– докторами філософії, або

– докторами фізико-математичних наук,

а також, або

– мають постійне місце роботи в Україні, або

– навчались в Україні та отримали диплом кандидата фіз.-мат. наук, доктора філософії, або доктора фіз.-мат. наук, (згідно дати видачі диплому) не раніше 1 січня 2019 року і не мають постійної роботи за кордоном (зокрема, ця умова дозволяє брати участь у конкурсі постдокторантам).


Учасники конкурсу подають:

  1. Коротку анотацію роботи українською мовою, що подається на конкурс, обсягом до одної сторінки з чітко сформульованим основним досягненням, бажано у вигляді теорем(и), та коротким коментарем до нього.

  2. Автобіографію (CV), що включає список усіх наукових публікацій.

  3. Перелік основних опублікованих робіт, результати яких висуваються на конкурс, та файли цих робіт. Робіт має бути не більше трьох, принаймні одна з яких без співавторів.

  4. Перелік основних конференцій, на яких результати доповідалися, характер цих доповідей (пленарний, секційний та ін.).

  5. Список можливих рецензентів (до трьох).

Заявку та відповідні матеріали конкурсант надсилає на електронну адресу ученого секретаря комітету конкурсу професора Володимира Некрашевича: nekrash@math.tamu.edu.

Документи бажано надавати у форматі PDF.

Комітет конкурсу (до якого входить ряд провідних вчених-математиків з України, США та інших країн) відправляє проекти конкурсантів рецензентам із списку, запропонованого кандидатом, та додатковим рецензентам за власним бажанням. На основі отриманих рецензій комітет відбирає три найкращі заявки, за якими проводиться голосування і ухвалюється рішення більшістю голосів.

Термін подачі заявок на 2022 рік - з 1 січня по 1 квітня 2022.

Результати конкурсу планується оголосити на початку вересня 2022, а нагородження - в жовтні 2022.

Інформацію про конкурс буде розміщено на веб-сторінках Київського математичного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка в Америці та фундації “Україна-США”.

Сторінка конкурсу на сайті Товариства ім. Т. Шевченка в США


Склад комітету конкурсу

Співголови:

Ростислав Григорчук (Texas A&M University, USA)

Сергій Максименко (Інститут математики НАН України)

Учений секретар:

Володимир Некрашевич (Texas A&M University, USA)

Від України:

Тарас Банах (Львівський національний університет ім. І.Франка)

Володимир Гутлянський (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Олександр Даниленко (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України)

Андрій Дороговцев (Інститут математики НАН України)

Юрій Дрозд (Інститут математики НАН України)

Михайло Зарічний (Львівський національний університет ім. І.Франка)

Олена Карлова (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)

Анатолій Кочубей (Інститут математики НАН України)

Леонід Курдаченко (Дніпропетровський національний університет)

Сергій Максименко (Інститут математики НАН України)

Андрій Олійник (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

Леонід Пастур (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України)

Генадій Фельдман (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України)

Євген Хруслов (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України)

Олександр Шарковський (Інститут математики НАН України)

Ігор Шевчук (Київський національний університет ім. Т.Шевченка)

Андрій Шишков (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Зарубіжні:

Віталій Бергельсон (Ohio State University, USA),

Сергій Безуглий (University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA)

Ігор Бурбан (University of Cologne, Germany),

Леонід Вайнерман (Universite’ de Caen, France),

Олександр Городник (University of Bristol, UK),

Єфім Зельманов (University of California, USA),

Вадим Калошин (University of Maryland, USA),

Юрій Кондратьєв (Bielefeld University, Germany),

Кирило Копотун (University of Manitoba, Canada),

Петро Кучмент (Texas A&M University, USA),

Микола Леоненко (Cardiff University, UK),

Едуард Тимчатин (University of Saskatchewan, Canada),

Юрій Томілов (Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences),

Сергій Трофімчук (Universidad de Talca, Chile),

Вячеслав Футорний (Universidade de São Paulo, Brazil),

Борис Циган (Northwestern University, USA).

Від Наукового товариства ім. Шевченка в Америці:

Роман Брух (Rutgers University, Newark, NJ, USA)

Роман Андрушків (New Jersey Institute of Technology, USA)

Ярослав Воробець (Texas A&M University, USA)

Ростислав Григорчук (Texas A&M University, USA)

Анна Нагірна (University of Massachusetts, USA)

Володимир Некрашевич (Texas A&M University, USA)