2019

1-місце: Олександр Маринич (Київ),

“Асимптотичнi розподiли багатовимiрних мультиплiкативних арифметичних функцiй: ймовiрнiсний пiдхiд”

домашня сторінка


2-місце: Тетяна Степанюк (Київ),

“Апроксимативні характеристики класів (ψ,β)-диференційовних функцій”

домашня сторінка


3-місце: Сергій Бардила (Львів),

“Інверсні топологічні напівгрупи”

домашня сторінка домашня сторінка

2017

1-місце: Віталій Марченко (Харків),

“Спектральна теорія неперервних напівгруп та стійкість розкладів Шаудера”

НАН України cv

2015

1-місце: Олена Карлова (Чернівці),

“Продовження аналогів неперервних відображень”

researchgate google scolar

2013

1-місце: Олена Карпель (Харків),

“Міри на канторівській множині та їх класифікація”

домашня сторінка researchgate

2012

1-місце: Дмитро Фінкельштейн (Київ),

“Стохастичні еволюції точкових систем: статистичний опис та мезоскопічна границя”

google scolar домашня сторінка

2011

1-місце: Євген Бондаренко (Київ),

“Самоподібні групи і їх граничні динамічні системи”

домашня сторінка


2-місце: Ольга Берштейн (Харків),

“Теорія представлень та гармонічний аналіз у квантових обмежених симетричних областях”

домашня сторінка домашня сторінка google scolar

2010

1-місце: Андрій Бондаренко (Київ),

“Сферичні дизайни та раціональна апроксимація”

домашня сторінка


2009

1-місце: Ярослав Лавренюк (Київ),

“Групи гомеоморфізмів канторових просторів”

wikipedia енциклопедія google scolar

2008

1-місце: Олексій Теплінський (Київ),

“Посилена жорсткість для дифеоморфізмів кола з особливостями”

домашня сторінка