Баліна Олена Іванівна

Член КМТ
Академічне звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Emails: elena.i.balina@gmail.com
Orcid: 0000-0001-6925-0794
Область інтересів: математичні методи у інженерних дослідженнях
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Гетун Г.В., Буценко Ю. П..Баліна О.І., Безклубенко І.С., Соломін А.В.,
  Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель
  Опір матеріалів і теорія споруд, no. 102 (2019) 243-251
 2. G.V.Getun, O.I.Balina, Y.P.Butsenko, V.A.Labzhynsky, I.S.Bezklubenko, A.V.Solomin,
  Situation forecasting and decision-making optimization based on usingMarkov finite chains for areas with industrial pollutions
  Опір матеріалів та теорія споруд, no. 104 (2020) 164-174 doi: 10.32347/2410-2547.2020.104 164-174
 3. Getun Galyna, Lesko Vitalij, Bezklubenko Irina, Balina Olena, Butsenko Yurij,
  Stochastic models for ensuring parametric reliability of the construction machines
  Опір матеріалів та теорія споруд, no. 106 (2021) 262-273 doi: 10ю32347/2410-2547.2021.106 262-273
 4. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Баліна О.І., Буценко Ю.П.,
  Властивості множини значень критеріїв у задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі, що розвивається
  Управління розвитком складних систем, no. 45 (2021) 182-186 doi: 10.32347/2412-9933.2021.45.182-186
 5. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Баліна О.І., Буценко Ю.П.,
  Дослідження множиниефективних значень критеріїв в задачі оптимізації інженерної мережі
  , no. 51 (2022) 81-86 doi: 10.32347/2412-9933.2022. 51.81-86