Безклубенко Ірина Сергіївна

Член КМТ
Академічне звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Emails: i.bezklubenko@gmail.com
Orcid: 0000-0002-9149-4178
Область інтересів: математичні методи у інженерних дослідженнях
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Гетун Г.В., Буценко Ю.П., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Соломін А.В.,
  Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель
  Опір матеріалів і теорія споруд, no. 102 (2019) 243-251
 2. G.V.Getun, O.I.Balina, Y.P.Butsenko, V.A.Labzhynsky, I.S.Bezklubenko, A.V.Solomin,
  Situation forecasting and decision-making optimization based on usingMarkov finite chains for areas with industrial pollutions
  Опір матеріалів та теорія споруд, no. 104 (2020) 164-174 doi: 10.32347/2410-2547.2020.104 164-174 url
 3. Getun Galyna, Lesko Vitalij, Bezklubenko Iryna, Balina Olena, Butsenko Yurij,
  Stochastic models for ensuring parametric reliability of the construction machines
  Опір матеріалів та теорія споруд, no. 106 (2021) 262-273 doi: 10.32347/2410-2547.2021.106 262-273 url
 4. Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Баліна О.І., Буценко Ю.П.,
  Дослідження множини ефективних значень критеріїв в задачі оптимізації інженерної мережі
  Управління розвитком складних систем, no. 51 (2022) 81-86 doi: 10.32347/2412-9933.2022. 51.81-86 url
 5. Gryhoriy Ivanchenko, Galyna Getun, Iryna Bezklubenko, Andriy Solomin,
  Feature of design and calculations of complex reinforced concrete frams of buildings
  Опір матеріалів та теорія споруд, no. 110 (2023) 108-117 doi: DOI 10.32347/2410-2547.2023.110.108-117 url