Білоцький Микола Миколайвич

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: mykmykbil@gmail.com, mikbil@ukr.net, m.m.bilotskyy@npu.edu.ua
Область інтересів: теорія підсумовування розбіжних рядів, теорія груп
Місце роботи:
 • доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, Український державний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Билоцкий Н.Н.,
  Сходимость по отрезкам и теоремы о выпуклости
  Украинский математический журнал, 41, no. 10 (1989) С. 1407 -1411
 2. Билоцкий Н.Н.,
  Вокруг теоремы Фату
  Теория функций, функциональный анализ и их приложения.—Харьков:Харьк.ун-т, no. 55 (1991) С.124 – 130
 3. Білоцький М.М., Міхалін Г.О., Деканов С.Я.,
  Тауберові теореми з залишком для методів підсумовування Вороного з раціональною твірною функцією
  зб.”Фрактальний аналіз та суміжні питання”,Київ, no. 2 (1998) С.178 – 189
 4. Білоцький М.М., Субботін І.Я.,
  Inter-subject Connections in Teaching Mathematics: Isometrics of a Number Line and Some Fundamental Properties of Functions
  Journal of Research in Inovative Teaching. /Publication of National University/ La Jolla, CA USA, 2, no. Issue 1 (March 2009) p. 138-147
 5. Mykola Bilotskyy, Mykola Chernikov,
  On supgrups of infinit index
  Mathematikal bulletin, 5 (2008) p. 242 - 248