Боднарчук Ірина Миколаївна

Член наглядової ради
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання:
Emails: ibodnarchuk@univ.kiev.ua
Orcid: 0000-0002-4713-5274
Область інтересів: стохастичний аналіз, теорія ймовірностей, стохастичні диференціальні рівняння
Місце роботи:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Bodnarchuk I. M., Shevchenko G.M.,
  Heat equation in a multidimensional domain with a general stochastic measure
  Theory of Probability and Mathematical Statistics, 93 (2016) 1-17
 2. Bodnarchuk I. M.,
  Regularity of the Mild Solution of a Parabolic Equation with Stochastic
  Ukrainian Mathematical Journal, 69, no. 1 (2017) 1-18
 3. Bodnarchuk I. M.,
  Wave equation with a stochastic measure
  Theory of Probability and Mathematical Statistics, 94 (2017) 1-16
 4. Боднарчук I. M., Радченко В. М.,
  Хвильове рiвняння на площинi, кероване загальною стохастичною мiрою
  Теорія Ймовірностей та Математична Статистика, 98 (2018) 70-86