Борисенко Ольга Володимирівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: oborisenko1373@gmail.com
Orcid: 0000-0002-2099-2911
Область інтересів: Стохастичні коливні системи, стохастичні моделі популяційної динаміки
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Borysenko O.D., Borysenko O.V.,
  Limit behavior of non-autonomous random oscillating system of third order under random periodic external disturbances in resonance case
  Theory of Stochastic Processes, 14(30), no. 3 (2008) 17-26
 2. Борисенко О.Д., Борисенко О.В.,
  Гранична поведінка автономної коливної системи четвертого порядку під дією випадкових збурень у випадку комплексних коренів характеристичного рівняння
  Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, no. 2 (2011) 45237
 3. Borysenko O.D., Borysenko O.V.,
  Non-autonomous random oscillating systems of the fourth order under small periodical external perturbations with jumps
  Statistics, Optimization and Information Computing, 7, no. 1 (2019) 134-150
 4. Borysenko O.D., Borysenko O.V.,
  Stochastic two-species mutualism model with jumps
  Modern Stochastics: Theory and Applications, 7, no. 1 (2020) 42005
 5. Borysenko O.D., Borysenko O.V.,
  Long-time behavior of a nonautonomous stochastic predator–prey model with jumps
  Modern Stochastics: Theory and Applications, 8, no. 1 (2021) 17-39