Братик Михайло Васильович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання:
Emails: mbratyk@ukr.net
Область інтересів:
Місце роботи:
 • старший викладач кафедри, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. М. В. Братик, Ю. В. Козаченко, Ю. С. Мішура,
  Про збіжність максимальної ймовірності успіху в задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, заданої за допомогою броунівського та дробово-броунівського рухів
  Теорія ймовірностей та математична статистика., no. 84 (2011) 46-57
 2. М. В. Братик, Ю. С. Мішура,
  Узагальнення задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, що задається за допомогою скінченного числа броунівських та дробово-броунівських рухів
  Theory of Stochastic Processes, no. 14(30) (2008) 27-38