Буценко Юрій Павлович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Область інтересів: методика викладання математики, застосування математичних методів в інженерних дослідженнях
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Ю.П. Буценко, Г.В. Гетун, В.І. Лесько,
  Моделювання екологічної ситуації за допомогою ланцюгів Маркова
  Science and Education : ХVІ International Conference (2022) 153-156 url
 2. О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Ю.П. Буценко, Г.В. Гетун, В.І. Лесько,
  Використання цифрових автоматів у процесах генерації псевдовипадкових бінарних послідовностей
  Доповіді XVI Міжнародної наукової конференції «Сучасні досягнення в науці та освіті» (2021) 118-123 url
 3. І.С. Безклубенко, Г.В. Гетун, О.І. Баліна, Ю.П. Буценко,
  Властивості множини значень критеріїв у задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі, що розвивається
  Управління розвитком складних систем, no. 45 (2021) 182-186 doi: 10.32347/2412-9933.2021.45.182-186 url
 4. О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Г.В. Гетун, Ю.П. Буценко,
  Вибір стратегії викладання курсу вищої математики в технічному ЗВО
  ББК 72: 74 C56 (2019) 86-88 url
 5. Г.В. Гетун, Ю.П. Буценко, О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, А.В. Соломін,
  Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель
  Опір матеріалів і теорія споруд, no. 102 (2019) 243-251 url