Вакал Євген Сергійович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: Jvakal@gmail.com
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0001-8581-9098
Область інтересів: диференціальні рівняння в частинних похідних, інформаційні технології
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Vakal L.P., Kalenchuk-Porkhanova A.A., Vakal E.S.,
  Increasing the Efficiency of Chebyshev Segment Fractional Rational Approximation
  Cybernetics and Systems Analysis, 53, no. 5 (2017) 759-765 doi: 10.1007/s10559-017-9978-7 url
 2. Vakal L.P., Vakal E.S.,
  Algorithm for the best uniform spline approximation with free knots
  Cybernetics and Systems Analysis, 55, no. 3 (2019) 449-455 doi: 10.1007/s10559-019-00152-5 url
 3. Vakal L.P., Vakal Y.S.,
  Constructing uniform segment approximations with free knots
  Innovative paradigm of the development of modern physical-mathematical sciences : Collective monograph. (2022) 1-17 doi: 10.30525/978-9934-26-200-5-1 url
 4. Вакал Л.П., Вакал Є.С., Довгий Б.П.,
  Розв’язання інтегральних рівнянь Фредгольма ІІ роду з використанням диференціальної еволюції
  Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки, 1, no. 1 (2021) 15-21 doi: 10.26661/2413-6549-2021-1-02. url
 5. Довгий Б., Вакал Л., Вакал Є.,
  Чисельний розв’язок крайової задачі для параболічного рівняння з несамоспряженим оператором і зв’язаними крайовими умовами
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка, 41, no. 1 (2020) 7-11 doi: 10.17721/1684-1565.2020.01-41.02.07-11 url