Вдовенко Тетяна Іванівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Emails: tanyavdovenko@meta.ua
Orcid: 0000-0003-4553-2804
Область інтересів: сингулярно несиметрично збурені самоспряжені оператори та їх спектр
Місце роботи:
 • асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Т.І. Вдовенко, М.Є. Дудкін,
  Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом
  Наукові Вісті НТУУ «КПІ», no. 4 (2014) 13-17 url
 2. Т.І. Вдовенко, М.Є. Дудкін,
  Сингулярні рангу один несиметричні збурення самоспряженого оператора. «Спектральна теорія операторів та наборів операторів»
  Збірник праць Інституту математики НАН України, 12, no. 1 (2015) 57-73 url
 3. M. E. Dudkin, T. I. Vdovenko,
  On nonsymmetric rank one singular perturbations of selfadjoint operators
  Methods Funct. Anal. Topology, 22, no. 2 (2016) 137-151 url
 4. M. E. Dudkin, T. I. Vdovenko,
  Dual pair of eigenvalues in rank one singular perturbations
  Matematychni Studii, 48, no. 2 (2017) 156-164 doi: 10.15330/ms.48.2.156-164 url
 5. M. E. Dudkin, T. I. Vdovenko,
  On extensions of linear functionals with applications to non-symmetrically singular perturbations
  Methods Funct. Anal. Topology, 24, no. 3 (2018) 193-206 url