Верьовкіна Ганна Володимирівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: gannaverov@knu.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-9120-0854
Область інтересів: диференціальні та різницеві рівняння, стохастичні процеси
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Самойленко І.В., Нікітін А.В., Верьовкіна Г.В.,
  Особливості побудови та аналіз моделі інформаційної боротьби з марковськими перемиканнями та імпульсними збуреннями в умовах апроксимації Леві
  Кібернетика та системний аналіз, 57, no. 4 (2021) 136-145 url
 2. Samoilenko I.V., Nikitin A.V., Verovkina G.V.,
  Peculiarities of Construction and Analysis of the Information Warfare Model with Markov Switchings and Impulse Perturbations Under Levy Approximation Conditions
  Cybernetics and Systems Analysis, 57, no. 4 (2021) 621–628 doi: 10.1007/s10559-021-00387-1
 3. I. Samoilenko, G. Verovkina, A. Nikitin, T. Nikitina,
  Construction Features and Analysis of Warfare Information Model with Impulse Perturbations under Poisson Approximation Conditions
  Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (2021) 43070 url
 4. Г. Верьовкіна, І. Гап'як, В. Самойленко, Т. Телятник,
  Асимптотичний аналіз розв'язків рівнянь із регулярним збуренням
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка, no. 1(40) (2019) 14-18 doi: 10.17721/1684-1565.2019.01-40.04.14-19
 5. Ganna Verovkina,
  Investigation of the approximation of continuous periodic functions on the torus
  World Science, 1, no. 1(41) (2019) doi: 10.31435/rsglobal_ws/31012019/6291