Члени КМТ

Вєтров Олег Станіславович
Посада в товаристві: Член КМТ
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Область інтересів: теорія оболонок, механіка деформовного твердого тіла, комп’ютерні науки
Місце роботи:
 • старший викладач, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецьк, Україна

Вибрані публікації:
 1. Vetrov O.S., Shevchenko V.P.,
  Study of the stress-strain state of orthotropic shells under the action of dynamical impulse loads Journal of Mathematical Sciences
  Journal of Mathematical Sciences, 183, no. 2 (2012) 231-240 doi: 10.1007/s10958-012-0809-0
 2. Sytar H., Vietrov O., Diachenko D.,
  Synonymizer of the Ukrainian Language: Stage of Creation, Features of a Database Update and Software Implementation
  Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021), I: Main Conference (2021) 448-458
 3. Білоус Р., Вєтров О.,
  Проблема коректності комп’ютерних обчислень при підготовці майбутніх фахівців галузі IT
  Heritage of european science: engineering and technology, informatics, security, transport, architecture. Monographic series «European Science». Book 2. Part 3, 3, no. 2 81-96 doi: 10.30888/978-3-9821783-5-6.2020-02-03-019
 4. Ветров О.С., Шевченко В.П., Русаков В.Ф.,
  Динамика тонких оболочек с учетом демпфирования под действием локальных нагрузок
  Вісник Запорізького національного університету, no. 2 (2015) 28-36
 5. Ветров О.С., Шевченко В.П.,
  Динамика тонких пластин на упругом основании под действием локальных нагрузок
  Труды ИПММ НАН Украины, 27 (2013) 81-88

Науковий керівник конкурсної роботи студента 4 курсу спеціальності 113 Прикладна математика Р. В. Білоуса «Дослідження рекурентної послідовності Мюллєра - парадокси комп’ютерних обчислень», що зайняла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, секція «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)» (Львів, 2021 рік) http://www.mmf.lnu.edu.ua/st/ol/1913

Заступник декана факультету математики та інформаційних технологій (2015-2019), заступник декана факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (2019-2020)