Волох Людмила Ваcилівна

Член КМТ
Науковий ступінь: канд. Фіз-мат наук
Emails: Lvolokh@gmail.com
Область інтересів: Прикладна математика, теорія ймовірностей
Місце роботи:
  • доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. Ю.С.Мішура, С.В.Кушніренко, Л.В.Волох,
    Інваріантні поверхні для певних класів систем другого порядку стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибками
    Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фізико-математичні науки, no. 3 (2022) 22-28 doi: 10.17721/1812-5409.2022/3