Вижва Зоя Олександрівна

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник, професор
Emails: zoya_vyzhva@ukr.net
Область інтересів: статистичне моделювання випадкових функцій
Місце роботи:
 • професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Ядренко М.Й., Вижва З.О.,
  Статистичне моделювання ізотропних випадкових полів на сфері
  Вісн. Київ. у-ту. Математика і Механіка, no. 5 (2000) 5-11
 2. Вижва З.О.,
  Статистичне моделювання випадкових полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції
  Доповіді НАН України, no. 5 (2003) 7-12
 3. Вижва З.О., Федоренко К.В.,
  Статистичне моделювання 3-D випадкового поля за розкладом Котельникова – Шеннона
  Theor. Probability and Math. Statist., no. 88 (2013) 17-31
 4. Vyzhva Z., Fedorenko K., Vyzhva A.,
  Statistical simulation of 4D random fields by means of Kotelnikov-Shannon decomposition
  Geoinformatica Polonica, no. 2 (2016) 73-83
 5. Vyzhva Z.O., Demidov V.K., Vyzhva A.S.,
  Statistical simulation of random field on 2D area with generalized Gneiting type correlation function in the geophysical problem of environment monitoring
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 3, no. 98 (2022) 86-90 url