Галицька Ірина Євгенівна

Член КМТ
Науковий ступінь: к.т.н
Вчене звання: доцент
Emails: irinagalicka@gmail.com
Orcid: 0000-0001-8185-4064
Область інтересів: Система автоматичного управління, оптимізація, критерії якості, динамічна модель, методи синтезу, алгоритми управління, системи диференційних рівнянь, моделі у векторно-матричній формі
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікрського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Golinko, I., Galytska, I.,
  Parametric Optimization of Time-Domain Digital Control System
  Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, no. 134 (2022) 47-60 doi: 10.1007/978-3-031-04812-8_5 url
 2. Golinko, I., Galytska, I.,
  Mathematical Modeling of Dynamic Heat-Mass Exchange Processes for a Spray-Type Humidifier
  Advances in Intelligent Systems and Computing, no. 1247 63–74 (2021) 63–74 doi: 10.1007/978-3-030-55506-1_6 url
 3. Golinko, I., Galytska, I.,
  Digital Control Systems Tuning with Using Continuous Synthesis Methods
  2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), no. 9239174 (2020) doi: 10.1109/saic51296.2020.9239174 url
 4. Golinko, I., Galytska, I.,
  Mathematical Model of Heat Exchange for Non-stationary Mode of Water Heater
  Advances in Intelligent Systems and Computing, no. 938 (2020) 58–67 doi: 10.1007/978-3-030-16621-2_6 url
 5. І.М. Голінко, І. Є.Галицька,
  Інтегрування систем керування мікрокліматом в автоматизовану систему керування підприємством
  Інформаційні системи, механіка та керування, no. 20 (2019) 78-87 doi: 10.20535/2219-3804 202019194413 url