Голуб Анатолій Петрович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Emails: apholub@gmail.com, golub@imath.kiev.ua
Лінки: домашня сторінка
Orcid: 0000-0003-0409-7279
Область інтересів: теорія наближень, aпроксимації Паде, спеціальні функції, біортогональні поліноми, обчислювальна математика
Місце роботи:
 • Провідний науковий співробітник, Інститут математики НАН України, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. А. Голуб,
  Узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде
  Київ: Ін-т математики НАН України (2002) 222
 2. А. Голуб,
  Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації Огляд.
  Укр. мат. журн., 55, no. 3 (2003) 307-359
 3. А. Голуб,
  Двовимірні узагальнені моментні зображення та раціональні апроксимації функцій двох змінних
  Укр. мат. журн., 65, no. 8 (2013) 1035-1058
 4. А. Голуб,
  Багатовимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації Паде для функцій багатьох змінних
  Укр. мат. журн., 66, no. 9 (2014) 1166-1174
 5. А. Голуб,
  Теореми існування багатовимірних узагальнених моментних зображень
  Укр. мат. журн., 69, no. 4 (2017) 456-465