Гукалов Олексій Олександрович

Член КМТ
Академічне звання: немає
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: немає
Emails: hukalov@ilt.kharkov.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0003-2099-5036
Область інтересів: рівняння Больцмана, шорсткуваті кулі
Місце роботи:
 • Науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків, Україна

Вибрані публікації:
 1. Гордевський В.Д., Гукалов О.О.,
  Максвелівські розподіли у моделі шорсткуватих куль
  Український математичний журнал, 63, no. 5 (2011) 629-639 doi: 10.1007/s11253-011-0538-4 url
 2. A.A. Gukalov,
  Interaction between "Accelerating-Packing" Flows for the Bryan-Pidduck Model
  Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 9, no. 3 (2013) 316-331 url
 3. O.O. Hukalov, V.D. Gordevskyy,
  Infinite-modal approximate solutions of the Bryan-Pidduck equation
  Matematychni Studii, 49, no. 1 (2018) 95-108 doi: 10.15330/ms.49.1.95-108 url
 4. O.O. Hukalov, V.D. Gordevskyy,
  The Interaction of an Infinite Number of Eddy Flows for the Hard Spheres Model
  Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 17, no. 2 (2021) 163-174 doi: 10.15407/mag17.02.163 url