Денисенко Наталя Леонідівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Emails: nldenisenko@gmail.com
Orcid: 0000-0003-2150-7751
Область інтересів: диференціально-функціональні рівняння, різнецево-функціональні рівняння
Місце роботи:
 • доцент кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Самойленко А.М., Денисенко Н.Л.,
  Про розв’язки на півосі системи лінійних диференціально-функціональних рівнянь з лінійно перетвореним аргументом
  Український математичний журнал, 59, no. 4 (2007) 501–513 doi: 10.1007/s11253-007-0036-x url
 2. Денисенко Н.Л.,
  Асимптотичні властивості неперервних розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь з лінійними перетвореннями аргументу
  Наукові вісті НТУУ «КПІ», no. 3 (2008) 135-141 url
 3. N.L. Denysenko,
  Properties of Continuous Periodic Solutions of Systems of Functional-Differential Equations with Small Parameter
  Journal of Mathematical Sciences, 212, no. 3 (2016) 254–263 doi: 10.1007/s10958-015-2662-4 url
 4. Н.Л. Денисенко, Т.О. Єрьомiна, О.А. Поварова,
  Неперервнi розв’язки рiзницево-функцiональних рiвнянь iз багатьма вiдхиленнями аргументу
  Нелiнiйнi коливання, 24, no. 3 (2021) 318-328