Довгий Борис Павлович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Область інтересів: диференціальні рівняння в частинних похідних, інформаційні технології
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Dovgii B.P.,
  Mathematical models of intraresonant frequency transformations in nonlinear optics and their numerical realization
  J. Math. Sci.,  70, no. Issue 1 (June 1994) 1534-1539 doi: 10.1007/BF02111005 url
 2. Dovgii B.P.,
  Numerical solution of the problem of onset of laser activity in a plasma
  J. Math. Sci., 72, no. Issue 3 (November 1994) 3095-3098 doi: 10.1007/BF01259478 url
 3. P. Dovgiy, B.P. Bezditnyi, L.P. Stelya,
  A solution of the problem of generating the second harmonic
  J. Math. Sci, 102, no. Issue 1, New York (2000)
 4. B.Dovgiy, E. Vakal, Y. Vakal,
  Numerical solution of a boundary value problem for the Poisson equation in a circular domain with cuts
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, Механіка, 0, no. Вип. 1 (33) (2015) 29-32
 5. Довгий Б., Вакал Л., Вакал Є.,
  Чисельний розв’язок крайової задачі для параболічного рівняння з несамоспряженим оператором і зв’язаними крайовими умовами
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка, 41, no. 1 (2020) 7-11 doi: 10.17721/1684-1565.2020.01-41.02.07-11 url