Дрінь Світлана Сергіївна

Член правління
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання:
Emails: svitlana.drin@ukma.edu.ua, svitlana.drin@gmail.com, svitlana.drin@me.com
Лінки: домашня сторінка, домашня сторінка
Область інтересів: економічне моделювання, керування випадковими процесами, методики викладання математичних дисциплін, динамічне програмування, статистичні дослідження
Місце роботи:
 • старший викладач, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. С. Дрінь,
  Математична модель глобального економічного процесу з нелокальними умовами
  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - Чернівці (2018) 152
 2. С. Дрінь,
  Representation of solution for fully nonlocal diffusion equations with deviation time variable
  Proceedings Volume 10612, Thirteenth International Conference on Correlation Optics (2018) doi: 10.1117/12.2304312
 3. С. Дрінь,
  The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation
  Наукові записки НаУКМА, 201 (2017) 5-7
 4. С. Дрінь,
  The cauchy problem for autonomous quasilinear parabolic pseudodifferential equation with variable symbols and deviating argument.
  Chernivtsi: conference materials. - Chernivtsi (2016) 122-124
 5. С. Дрінь,
  Дослідження задач з нелокальними умовами для параболічних псевдодиференціальних рівнянь
  Видавничий дім “Родовід” (2016) 14-21