Дуденко Маргарита Анатоліївна

Член КМТ
Науковий ступінь:
Вчене звання: старший науковий співробітник
Emails: rita.dudenko@gmail.com
Область інтересів: теорія графів, метричні простори, теорія алгоритмів
Місце роботи:
 • старший викладач, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. М. Дуденко,
  On unicyclic graphs of metric dimension 2
  Algebra and Discrete Math., 23, no. 2 (2017) 216--222
 2. М. Дуденко,
  On unicyclic graphs of metric dimension 2 with vertices of degree 4
  Algebra and Discrete Math., 26, no. 2 (2018) 256--269
 3. М. Дуденко,
  Листково сконструйовані уніциклічні графи
  Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, no. 1 (2018) 14--19